21. 11. 2018, Ing. Petr Kučera
Od ledna 2019 se mění splatnost záloh OSVČ na důchodové i nemocenské pojištění. Záloha za prosinec. Minimální zálohy.

ZÁLOHY NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Splatnost zálohy

2018               2019
-----------------------------------------------------------------
Záloha za kalendářní měsíc    Záloha za kalendářní měsíc
je splatná od 1. do 20. dne    je splatná od 1. do posledního
následujícího měsíce.       dne měsíce, na který se platí.

Záloha za prosinec 2018

Záloha za 12/2018 se nemusí platit. OSVČ může dobrovolně poslat tuto platbu v období 21. - 31. 12. 2018.

Záloha v lednu 2019

Záloha zaplacená v lednu 2019 bude považována za zálohu za tento měsíc i přesto, že nebyla uhrazena záloha za prosinec 2018. V případě, že budou zaslány dvě platby v lednu 2019, jsou obě považovány za zálohy na rok 2019

Minimální zálohy

           2018       2019
-----------------------------------------------------------------
hlavní činnost    2.189       2.388
vedlejší činnost    876        955

Minimální záloha 2019 platí od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.

Platnost nových záloh

2018               2019
-----------------------------------------------------------------
Nová záloha v roce 2018 platí   Nová záloha v roce 2019 platí
od měsíce, ve kterém byl (měl   od měsíce, který následuje po
být) podán Přehled za rok 2017.  měsíci, ve kterém byl (měl být)
                 podán Přehled za rok 2018.
                 Pokud z Přehledu za rok 2018
                 vyplyne nižší záloha oproti 
                 předchozímu období, platí již
                 od měsíce, v němž byl Přehled 
                 podán.

Penále 2019

Penále se nepočítá ze zálohy na pojistné, která nebyla uhrazena v období splatnosti, pokud ji OSVČ zaplatí do konce následujícího kalendářního měsíce.

ZÁLOHY NA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Splatnost zálohy

2018               2019
-----------------------------------------------------------------
Záloha za kalendářní měsíc    Záloha za kalendářní měsíc
je splatná od 1. do 20. dne    je splatná od 1. do posledního
následujícího měsíce.       dne měsíce, na který se platí.

Záloha za prosinec

Zálohu za 12/2018 je nutno uhradit do 21. 1. 2019.

Záloha za leden

Nutno uhradit do konce ledna 2019.

Minimální záloha

2018               2019
-----------------------------------------------------------------
115 Kč              138 Kč

ZDROJE