03. 12. 2018, Ing. Petr Kučera
Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ. XML soubory.

EPODÁNÍ OBECNĚ

Druhy ePodání pro ČSSZ

 1. Přehled o výši pojistného – PVPOJ16
 2. Oznámení o nástupu – ONZ
 3. Evidenční list důchodového pojištění – ELDP12
 4. Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – NEMPRI18
 5. Přehled OSVČ – OSVC2017

Způsoby ePodání na ČSSZ

 1. Přes Veřejné rozhraní pro ePodání (VREP).
 2. Do datové schránky ČSSZ.
 3. Načtením souboru, kontrolou a odesláním přes portál ČSSZ.

Formát ePodání

Soubory se posílají ve formátu xml.

EPODÁNÍ PŘES VREP

Podmínky

Postup

Příslušný formulář nejprve vytvořte a poté odešlete.

 1. Přehled o výši pojistného – PVPOJ16: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Sociální pojištění /Přehled OSSZ volte /e-Podání PVPOJ16.
 2. Oznámení o nástupu – ONZ: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Tiskopis ONZ /1 – nástup do zaměstnání (2 – Skončení, 3 - Změna, 5 – Oprava) volte /Tisk /e-Podání ONZ.
 3. Evidenční list důchodového pojištění – ELDP12: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /ELDP /Tiskové sestavy volte /e-Podání ELDP12.
 4. Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – NEMPRI18: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Nemocenské dávky /Příloha k žádosti o dávky volte /e-Podání NEMPRI18.
 5. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 – OSVC2017: V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2017 /Tisk /e-Podání OSVC2017.

Dále zkontrolujte/doplňte v /Parametry VREP klíčový údaj (variabilní symbol u OSSZ) a kontaktní e-mail. Pokračujte /Poslat přes VREP, vyberte podpisový certifikát, /Zašifrovat a podepsat. Hlášku „Hotovo, podání můžete odeslat“ potvrďte OK a volte /Odeslat data.

Po odeslání

Následuje hlášení „Podání bylo přijato pod číslem xxxxxxxxxxxxx. Výsledek zpracování obdržíte z ČSSZ e-mailem.“

Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

Dotaz na stav podání

ČSSZ po omezenou dobu zpřístupňuje informaci o stavu podání s daným identifikátorem. V /Seznam podání VREP

na příslušném řádku stiskněte klávesu F10 a potvrďte dotaz „Poslat do ČSSZ online dotaz na stav e-podání ze dne dd.mm.rrrr?“ A.

V ideálním případě bude odpověď (soubor eldotaz.uuu v podadresáři {TISK}) obsahovat „Vysledek: podani bylo prijato, neobsahovalo zadne chyby“.

Nejčastější dotazy

Na stránkách ČSSZ najdete odpovědi na Nejčastější dotazy podle druhů ePodání.

Technická pomoc k ePodání

V případě technických problémů s certifikáty, přenosy dat, chybami, apod. se obracejte na technickou podporu ČSSZ k elektronickému podávání, která je poskytována na telefonním čísle 585 708 290.

EPODÁNÍ PŘES DATOVOU SCHRÁNKU

Podmínky

Postup

 1. Přehled o výši pojistného – PVPOJ16: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Sociální pojištění /Přehled OSSZ /e-Podání PVPOJ16 vyberte /Datová schránka.
 2. Oznámení o nástupu – ONZ: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Tiskopis ONZ /1 – nástup do zaměstnání (Skončení, Změna, Oprava) /Tisk /e-Podání ONZ vyberte /Datová schránka.
 3. Evidenční list důchodového pojištění – ELDP12: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /ELDP /Tiskové sestavy /Tisk označených /e-Podání ELDP12 vyberte /Datová schránka.
 4. Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – NEMPRI18: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Nemocenské dávky /Příloha k žádosti o dávky /e-Podání NEMPRI18 vyberte /Datová schránka.
 5. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 – OSVC2017: V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2017 /Tisk /e-Podání OSVC2017 vyberte /Datová schránka.

Dále volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Po odeslání

Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves CtrlV) a hesla můžete zkontrolovat odeslání podání v /Odeslané zprávy.

Odpověď

Z ČSSZ přijde zpráva do datovky odesílatele. V příloze najdete Protokol_o_zpracování_e-Podání_XXXXX.html, který bude v ideálním případě obsahovat větu: Vaše podání bylo přijato.

Chybové hlášky

Chybová hláška „Požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401: Authorization Required.„ nebo “The request failed with HTTP status 401: Authorization Required.“ znamená špatně zadané údaje odesílatele. V /Datová schránka /Odesílatel zkontrolujte/opravte uživatelské jméno a heslo.

EPODÁNÍ PŘES PORTÁL ČSSZ S KONTROLOU

Na eportále ČSSZ můžete soubory vytvořené Účtem zkontrolovat, případně vložit přílohy a odeslat.

 1. Přehled o výši pojistného
 2. Oznámení o nástupu – ONZ
 3. Evidenční list důchodového pojištění – ELDP12
 4. Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – NEMPRI16
 5. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017

Postup

V Účtu u konkrétního tiskopisu volte /e-Podání ... /Portál ČSSZ.

Dále /Procházet

a nalistujte příslušný XML soubor (obvykle v C:\UCTO2018\{MAIL}\, respektive využijte přenos ze schránky pomocí CtrlV), /Otevřít,

/Pokračovat, /Zkontrolovat data.

Chyby budou označeny červeně. Bude-li podání bez bez chyb, můžete jej odeslat (Přejít k elektronickému odesílání), a to přes datovou schránku či s elektronickým podpisem. Data lze případně uložit ve formátu XML.

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Názvy XML souborů

 1. Přehled o výši pojistného -> PVPOJ16.XML
 2. Oznámení o nástupu -> ONZ.XML
 3. Evidenční list důchodového pojištění -> ELDP12.XML
 4. Příloha k žádosti o dávku -> NEMPRI18.XML
 5. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 -> OSVC2017.XML

Vlastní název i cestu program umožní zadat po změně parametru „Zadávat jména a umístění XML souborů?“ (/Ostatní /Parametry /Další... /Programy) na A.