05. 12. 2018, Ing. Petr Kučera
Kdo vyplňuje Přílohu k žádosti o dávku, komu se předkládá. Kde ji v Účtu najdete, jak ji zpracovat. Způsoby podání.

Kdo Přílohu vyplňuje, komu se předkládá

Tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění vyplňuje zaměstnavatel zaměstnance žádajícího o dávku nemocenského pojištění. Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění (IV. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, I. díl Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, Žádost o otcovskou, Žádost o dlouhodobé ošetřovné) a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat na předepsaném tiskopise, tj. Příloze k žádosti o dávku nemocenského pojištění, místně příslušné OSSZ.

Kde najít Přílohu

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Období (obvykle zadejte období 12-ti měsíců před měsícem, kdy vznikla sociální událost) /Nemocenské dávky /Příloha k žádosti.

Postup zpracování Přílohy

 1. V nabídce /Zaměstnavatel zkontrolujte/doplňte údaje o zaměstnavateli.
 2. V /Formulář program naplní údaje o zaměstnanci (příjmení, jméno, RČ, zaměstnán od, druh činnosti), rozhodné období, údaje o mzdách (měsíc mzdy, výše příjmu v Kč, vyloučené dny), údaje o důchodu.


  Další údaje je třeba dopsat či vybrat z číselníku. Pozornost věnujte především druhu dávky (N – nemocenská, O – ošetřovné, P – peněžitá pomoc v mateřství, V – vyrovnávací příspěvek, C – otcovská, D – dlouhodobé ošetřovné) a číslu rozhodnutí (vyplňuje se pouze u dávek N, O, D). Číslo rozhodnutí může mít znaků 7, 8 (papírové podání) či 10 nebo 18 (elektronické podání). Zadává se bez pomlček.


  V případě potřeby vyplňte údaje na druhé straně formuláře. Podle osobní evidence se naplní údaj o pobírání důchodu a druh důchodu.

Způsoby podání Přílohy

 1. Tisk: Zobrazení tiskopisu ve formátu pdf (spustí se výchozí prohlížeč pdf) s možností následného tisku vyvoláte přes nabídku /PDF tiskopis.
 2. ePodání VREP: Volte /e-Podání NEMPRI18. V /Parametry VREP zkontrolujte/doplňte klíčový údaj (variabilní symbol u OSSZ) a kontaktní e-mail. Pokračujte /Poslat přes VREP, vyberte podpisový certifikát, /Zašifrovat a podepsat. Hlášku „Hotovo, podání můžete odeslat“ potvrďte OK a volte /Odeslat data. Následuje hlášení „Podání bylo přijato pod číslem xxxxxxxxxxxxx. Výsledek zpracování obdržíte z ČSSZ e-mailem.“ Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.
 3. ePodání datová schránka: Vyberte /e-Podání NEMPRI18 /Datová schránka. Dále volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.
 4. ePodání portál ČSSZ: Na ePortále ČSSZ můžete soubory vytvořené Účtem zkontrolovat, případně vložit přílohy a odeslat. Po /e-Podání NEMPRI18 /Portál ČSSZ se spustí stránky ePortálu ČSSZ. Klikněte na Procházet a do Název souboru nalistujte soubor NEMPRI18.XML (obvykle je umístěn v C:\UCTO2018\{MAIL}\) nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves CtrlV), Otevřít, Pokračovat. Soubor zkontrolujte (Zkontrolovat data) a bude-li bez chyb odešlete (Přejít k elektronickému odesílání). Odeslat lze přes datovou schránku či s elektronickým podpisem. Data lze případně uložit (jako NEMPRI_2018.xml).
 5. XML soubor k odeslání emailem: Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV). Po stisku /e-Podání NEMPRI18 se v adresáři s Účtem, podadresáři {MAIL} (nejčastěji C:\UCTO2018\{MAIL}) vytvoří soubor NEMPRI18.XML.