19. 12. 2018, Ing. Petr Kučera
Kontroly řádků a vět v přiznání k DPH, kontroly vět ve financích z hlediska DPH.

V programu Účto využijte možností kontrol řádků v přiznání k DPH i kontrol vět vstupujících do tohoto přiznání.

KONTROLY V PŘIZNÁNÍ K DPH

Před odesláním přiznání k DPH proveďte jeho kontrolu.

Kontroly najdete v nabídce /Přiznání k DPH vzor 20 /Tisk daňového přiznání /Srovnání Základ x Daň nebo /Daň neodpovídá základu.

1) /Srovnání Základ x Daň

Sestava vyčíslí rozdíly mezi výpočtem DPH ze součtu základů DPH z daňových dokladů a součtem DPH z daňových dokladů.

Příklad sestavy se zjištěnými rozdíly:

2) /Daň neodpovídá základu

Najde doklady, u nichž daň neodpovídá základu daně (rozdíl je vyšší než povolená odchylka v parametrech DPH), přičemž bere v úvahu výpočet DPH z ceny bez daně i z ceny s daní.

Příklad sestavy se zjištěnými rozdíly:

KONTROLY V SOUBORECH FINANCÍ

V nabídce /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /DPH ve financích /Peněžní deník po ShiftF3 volte /Kontroly DPH.

Podobná kontrola je přímo v peněžním deníku. Rozdíl je v kontrolovaném období. V /Přiznání k DPH kontroluje program pouze věty, které se vztahují ke zvolenému zdaňovacímu období.

1) /Datum DPH x tabulka DPH

Příčina chyb:

Odstranění chyb:

2) /DPH na výstupu do zahraničí

Příčina chyby:

Odstranění chyby:

3) /Tabulka DPH x celková částka

Příčina chyby:

Příklad chybného zápisu:

za podmínky, že povolená odchylka je např. 1.00 Kč.

Odstranění chyby:

4) /Základní DPH x cena bez daně, /Snížená DPH x cena bez daně, /2.snížená DPH x bez daně

Příčina chyby:

Odstranění chyby:

5) /Spočítat chyby

Najde věty, které obsahují některou z chyb podle bodů 1) až 4).

6) /DPH v jiném sloupci

Upozorní na věty s vyplněnou DPH ve sloupcích deníku, kam DPH obvykle nepatří. DPH lze očekávat ve sloupcích 09 až 13, 16, 22, 23 a 28. DPH v jiných sloupcích bývá chybou.

7) /Režim PDP a nenulová DPH

Upozorní na věty s režimem přenesení daňové povinnosti (obvykle druh PDV či PDP), které mají vyplněnou DPH.

8) /Datum DPH Kontroly řádků a vět v přiznání k DPH, kontroly vět ve financích z hlediska DPH. Datum vystavení

Najde věty podle kritéria shody či neshody údajů DatumDPH a data vystavení. Obvykle nejde o chybu.

9) /Datum DPH Kontroly řádků a vět v přiznání k DPH, kontroly vět ve financích z hlediska DPH. Datum zaplacení

Najde věty podle kritéria shody či neshody údajů DatumDPH a data platby. Obvykle nejde o chybu.

Nabídku najdete pouze v peněžním deníku či archivu peněžního deníku.

10) /Starší sazby DPH

Označí věty se základní sazbou 20 % nebo sníženou sazbou 14 %. Sazby 20 % a 14 % byly v platnosti v roce 2012.