08. 02. 2018, Ing. Petr Kučera
Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

Platný vzor pro rok 2018

Pro rok 2018 platí vzor 26. Plátci daně mohou používat i předcházející vzory tohoto tiskopisu s tím, že budou obsahovat všechny náležitosti dané § 38k zákona o daních z příjmů. V případě, že poplatník uplatňuje u plátce daně daňové zvýhodnění, lze použít pouze tiskopisy vzor 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR se doporučuje nepoužívat vzory nižší než je vzor tiskopisu 25.

Prohlášení k dani v Účtu

Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen Prohlášení poplatníka) vzor 26 najdete v Účtu v /Zaměstnanci /Osobní evidenci na příslušném zaměstnanci po stisku kláves ShiftF6 /Jeden zaměstnanec /Prohlášení k dani /PDF tiskopis nebo v menu /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Prohlášení k dani /PDF tiskopis 2018 (případně /PDF tiskopis 2017).

Program doplní:

  1. zdaňovací období (změnit lze v /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Prohlášení k dani /Zdaňovací období)
  2. údaje o zaměstnavateli, tj. název a adresu (z /Ostatní /Parametry /Firma),
  3. údaje o zaměstnanci, tj. příjmení, jméno, RČ, adresu bydliště, PSČ (z /Zaměstnanci /Osobní evidence),
  4. údaje o nerezidentovi, tj. datum narození (z /Osobní evidence), číslo a typ dokladu (z /Osobní evidence), stát vydání dokladu (z /Zaměstnanci /Další seznamy /Cizinci), identifikace pro daňové účely (z /Zaměstnanci /Další seznamy /Cizinci), stát rezidence (z /Osobní evidence),
  5. křížky u uplatněných slev (podle slev v /Osobní evidenci)
  6. údaje o dětech, tj. jméno, příjmení, RČ, pořadí dítěte, ZTP/P, zletilé dítě (ze /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců),
  7. údaje o manželce/manželovi, tj. jméno, příjmení, RČ, bydliště, název zaměstnavatele, adresa zaměstnavatele (ze /Zaměstnanci /Osobní evidence).

Další potřebné údaje doplňte ručně po vytištění.

Podpis na Prohlášení poplatníka

Zaměstnanec obvykle podepisuje Prohlášení poplatníka do třiceti dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období.

Prohlášení k dani mohou zaměstnanci předkládat a podepisovat v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě. V případě elektronické formy je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Od roku 2018 je tedy zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, jakou formu prohlášení k dani u svých zaměstnanců zvolí, zda listinnou, či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat. Interaktivní formulář Prohlášení k dani s možností podepsání digitálním certifikátem najdete na webu Finanční správy.

Prokazování nároku na slevu a daňového zvýhodnění

Nárok na slevu se prokazuje:

Nárok na daňové zvýhodnění se prokazuje:

Žádost o roční zúčtování záloh

Prostřednictvím tiskopisu Prohlášení poplatníka, respektive vyplněním strany 3 a 4 vzoru 25, může zaměstnanec požádat svého zaměstnavatele do 15. února o roční zúčtování záloh za rok 2017.

Pro rok 2018 bude vydán samostatný dvoustránkový tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.