Solidární zvýšení daně ve mzdě
01. 03. 2018, Ing. Petr Kučera
Příklad výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance, jehož měsíční příjem podléhá solidárnímu zvýšení daně.

Záloha na daň z mezd přesahujících 4x násobek průměrné mzdy (tj. v roce 2018 nad 119.916 Kč, v roce 2017 nad 112.928 Kč) se zvýší o solidární zvýšení daně ve výši 7 % z hrubé mzdy.

Příklad

Hrubá mzda zaměstnance za leden 2018 činí 150.000 Kč (podepsal prohlášení, uplatňuje zvýhodnění na 2 děti). V jaké výši bude programem Účto vypočítána záloha na daň a proč?

Hrubá mzda:       150.000 Kč
Pojistné zaměstnavatele: 51.000 Kč
Základ daně:       201.000 Kč
Daň:           32.256 Kč
Odvod daně:        27.302 Kč (sleva základní + 2 děti)

Základ pro výpočet solidární daně najdete ve formuláři mzdy po stisku CtrlF7 /Další údaje.

Postup výpočtu vyvolejte klávesou Insert (INS) na údaji Daň (předpoklad, tj. levý sloupec). Zobrazí se tato tabulka:

---------------- (i) VÝPOČET DANĚ -----------------
 základ daně   201000
 záloha na daň  32746
---------------------------------------------------
 záloha        0 Kč + 15% z  201000
 solidární daň         7% z  30084
---------------------------------------------------
 dílčí základ 150000 - 119916  =  30084
 daň celkem   30150 +  2105.88 =  32255.88
---------------------------------------------------

Záloha na daň se spočte:

 1. ze zálohy na daň (15 % z 201.000 Kč) 30.150 Kč,
 2. ze solidárního zvýšení daně (7 % z rozdílu hrubá mzda a 4x násobek průměrné mzdy, tj. 0.07 * (150.000 – 119.916) = 2.105.88 Kč,
 3. součet 1) a 2), který činí 32.255.88 Kč, se zaokrouhlí na Kč nahoru.

Podobnou sestavu najdete v /Tiskové sestavy /Daň z příjmů /Solidární daň 7 % /Solidární daň – mzdy

SOLIDÁRNÍ DAŇ

Jméno     HrubáM   Běžná daň  Solidární daň 7% Daň
-----------------------základ----daň---sníž.zákl-daň----celkem
Josef Novotný 150000 201000  30150  30084 2105.88 32256

vyměřovací základ pro běžnou daň: superhrubá mzda
snížený základ pro solidární zvýšení daně: 
 hrubá mzda - 119916 (4-násobek průměrné mzdy)
----------------------------------------------------------------

Zaměstnanec, u kterého se uplatnilo solidární zvýšení daně u zálohy, může požádat o roční zúčtování záloh za předpokladu, že se u něj o solidární zvýšení nebude zvyšovat celoroční daň.