19. 03. 2018, Ing. Petr Kučera
Do 30. května 2018 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2017. Postup v Účtu.

Vedení ELDP zaměstnavatelem

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.

Účast na důchodovém pojištění nevzniká a evidenční list se nevede, jde-li o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Termíny pro ELDP

ELDP se vyplňuje nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, trvala-li výdělečná činnost k 31. prosinci. ELDP se předkládá OSSZ/PSSZ do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP.

Forma ELDP

ELDP předkládají zaměstnavatelé způsobem uvedeným v § 123e/2 zákona 582/1991 Sb., v elektronické nebo papírové podobě.

Stejnopisy ELDP

Organizace je povinna vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden stejnopis s podpisem pojištěnce si ponechá ve své evidenci, druhý stejnopis je povinna vydat pojištěnci.

Možnosti ELDP v Účtu

Možnosti tisků a podání:

Postup práce v Účtu

 1. Ve mzdách volte /Archiv /ELDP /Převzít data z mezd. Vyberte množinu zaměstnanců pro zpracování a /Období, z něhož mají být mzdová data zpracována. Zkontrolujte, případně opravte /Společné údaje. V /Kontrolním seznamu (stručně) nebo /Podkladech z mezd (detailně) ověřte přebírané údaje. Pak volte /Převzít data z mezd, na otázku Přidat do souboru ... odpovězte A.
 2. V /Parametry /Zaměstnavatel ověřte, případně doplňte nebo opravte údaje o zaměstnavateli.
 3. Volte /Seznam ELDP. Zkontrolujte úplnost (chybí-li někdo, je možno /Převzetí dat z mezd opakovat). Postupně zobrazte kombinací ShiftF10 editační formulář ELDP a zkontrolujte, případně opravte nebo doplňte údaje. Řiďte se řádkovou nápovědou k údajům (zelený řádek dole). Účto při vyplnění ELDP převzetím údajům z mezd neumí zohlednit všechny nuance vyplývající z všeobecných zásad a metodické pomůcky k vyplňování ELDP.
 4. ELDP vytiskněte či pošlete přes portál VREP, portál ČSSZ nebo datovou schránkou. Ze /Seznamu ELDP můžete také tisknout kombinací ShiftF6.

ELDP v Účtu 2018

Data předvyplněná programem do ELDP někdy nutno ručně doplnit podle metodické pomůcky a všeobecných zásad.

Účto 2018 některé případy ošetřuje už při přenosu z mezd:

ELDP emailem

Pro emailování ELDP využijte volby tisku /Kopie ELDP (na prázdný papír). Po spuštění Adobe Readeru můžete mailovat přímo z něj pomocí /Soubor /Přiložit k e-mailu. Na rozdíl od předchozích verzí Účta je možné mít v jednom souboru pdf více ELDP.

Problémy a jejich řešení

 1. Tisk pdf

  Pro tisk v pdf formátu je vhodný program Adobe Reader. Před tiskem ELDP do originálního formuláře (/Potisk ELDP (do formuláře ČSSZ) /Tisk do formuláře /Tisk do originálního formuláře) nezapomeňte v Adobe Readeru zkontrolovat či upravit v nabídce /Soubor /Tisknout následující parametry: Velikost na „skutečná velikost“ a Orientaci „na výšku“. Ve starších verzích AR opravte Měřítko stránky = žádné, Automaticky otáčet a vystředit = vypnout (zrušit zatržítko), Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF = vypnout (zrušit zatržítko).

 2. Posun tisku pdf

  Posun tisku o příslušné milimetry (doleva/doprava, dolů/nahoru) proveďte v Účtu ve volbě /Posun formulářů.

 3. Prázdná sestava

  Pokud se po volbě /Tisk do originálního formuláře zobrazí formulář bez dat, je pravděpodobnou příčinou parametr zabezpečení. Pod horní lištou se objeví hláška „Data z tohoto webu jsou zablokovaná, aby se zabránilo možným bezpečnostním rizikům.“ Pomocí tlačítka Volby nastavte tento dokument jako důvěryhodný pro jednou nebo navždy. Další možností nastavení „neprázdného“ formuláře je v Adobe Readeru v /Úpravy /Předvolby /Zabezpečení (rozšířené), kde vypněte (zrušte zatržítko) v parametru Povolit rozšířené zabezpečení. Ukončete Adobe Reader a opakujte /Tisk do originálního formuláře.

 4. Návody

  Všeobecné zásady pro vyplňování a metodickou pomůcku k vyplňování ELDP najdete v Účtu pod menu /ELDP /Návody ČSSZ. Další podrobné informace jsou na webu ČSSZ.