26. 03. 2018, Ing. Petr Kučera
Jak vyplnit řádky 9, 12/13, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 45, 47, 51, 52, 53, 60, 62 přiznání k DPH v programu Účto.

Potřebujete vyplnit v přiznání k DPH vzor 20 jeden z následujících řádků?

Pořízení nového dopravního prostředku – řádek 9

Podmínky pro naplnění řádku 9:

 1. V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno DP, příklad:

  Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
  ------------------------------------------------------Zkr-Řád----
  AUT pořízení auta       28 Ost.výd. B  A  DP
  
 2. Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A.
 3. Dodavatel je neplátce; v adresáři firem v údaji DPH musí být N.
 4. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazkách a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH, příklad:

    Sazba  BezDaně  Daň
     21%  500.000  0
  
 5. Odpočet daně program uplatní v řádku 43.
 6. V kontrolním hlášení patří do oddílu A2.

Plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce při jejich přijetí – řádek 12/13

Podmínky pro naplnění řádku 12/13:

 1. V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno SL, příklad:

  Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
  ------------------------------------------------------Zkr-Řád----
  NS  nákup služeb        16 Výdaje  B  A  SL
  
  Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a příslušný druh (NS) převezměte pomocí Enter do svého číselníku druhů.
 2. Dodavatel není z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=N.
 3. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazkách a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH, příklad:

    Sazba  BezDaně  Daň
     21% 1100.000  0
  
 4. Odpočet daně program uplatní v řádcích 43/44.
 5. V kontrolním hlášení patří do oddílu A2.

Dodání nového dopravního prostředku neplátci v EU – řádek 23

 1. V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno DP, příklad:

  Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
  ------------------------------------------------------Zkr-Řád----
  AUE dodání auta        09  Příjmy  B  A  DP
  
 2. Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A.
 3. Dodavatel je neplátce; v adresáři firem v údaji DPH musí být N.
 4. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazkách a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.
 5. Do kontrolního či souhrnného hlášení nepatří.

Zasílání zboží do jiného státu EU – řádek 24

Podmínky pro naplnění řádku 24:

 1. V číselníku druhů ve sloupci Spec Řád musí být uvedeno 24. Příklad:

  Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
  ------------------------------------------------------Zkr-Řád----
  ZAS zasílání zboží       10  Příjmy  B  A    24
  
  Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a příslušný druh (ZAS) převezměte pomocí Enter do svého číselníku druhů.
 2. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazkách a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.
 3. Do kontrolního či souhrnného hlášení nepatří.

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet – řádek 26

Podmínky pro naplnění řádku 26:

 1. V číselníku druhů ve sloupci Spec Řád musí být uvedeno 26, v případě zlata ve sloupci Spec Zkr ZL, příklady:

  Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
  ------------------------------------------------------Zkr-Řád----
  PST prodej služeb třetí země  10  Příjmy  B  A    26
  ZL  osvobozené zlato      10  Příjmy  B  A ZL  26
  
  Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a příslušný druh (PST nebo ZL) převezměte pomocí Enter do svého číselníku druhů.
 2. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazkách a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.
 3. Do kontrolního hlášení, oddílu A3, patří pouze uskutečněné plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato (druh ZL).

Třístranný obchod, pořízení zboží – řádek 30

Podmínky pro naplnění řádku 30:

 1. V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno 3SO, příklad:

  Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
  ------------------------------------------------------Zkr-Řád----
  3SP třístranný obchod pořízení 13  Výdaje  B  A  3SO
  
  Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a příslušný druh (3SP) převezměte pomocí Enter do svého číselníku druhů.
 2. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazkách a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.
 3. Do kontrolního či souhrnného hlášení nepatří.

Třístranný obchod, dodání zboží – řádek 31

Podmínky pro naplnění řádku 31:

 1. V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno 3SO, příklad:

  Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
  ------------------------------------------------------Zkr-Řád----
  3SO třístranný obchod dodání  10  Příjmy  B  A  3SO
  
 2. Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a příslušný druh (3SO) převezměte pomocí Enter do svého číselníku druhů.
 3. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazkách a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.
 4. Patří do souhrnného, nepatří do kontrolního hlášení.

Nárok na odpočet daně při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad – řádek 42

Podmínky pro naplnění řádku 42:

 1. V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno CEL, příklad:

  Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
  ------------------------------------------------------Zkr-Řád----
  DZ  dovoz zboží správce CÚ  13  Výdaje  B  A  CEL
  
  Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a příslušný druh (DZ) převezměte pomocí Enter do svého číselníku druhů.
 2. Dodavatel není z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=N.
 3. Do kontrolního či souhrnného hlášení nepatří.

Hodnota pořízeného majetku – řádek 47

Doplňte v /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /Tisk daňového přiznání /Ručně zadané údaje.

Jako pomůcku Účto v /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 po zadání zdaňovacího období nabídne naplnění řádku 47 podle data pořízení a kódu DPH uvedených na kartě majetku (/Inventář /Dlouhodobý majetek).

Řádky 32, 33, 34, 45, 51, 52, 53, 60, 62 (přičíst)

Doplňte v /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /Tisk daňového přiznání /Ručně zadané údaje.