05. 04. 2018, Ing. Petr Kučera
Odměny členů orgánů právnických osob z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

OBECNĚ

Odměny členů orgánů právnických osob podléhají zálohové nebo srážkové dani z příjmů a odvodům zdravotního pojištění. Odvodům sociálního pojištění podléhají v případě dosažení či překročení rozhodné částky.

Postup se vztahuje na odměny:

Od roku 2014 se již nerozlišuje mezi osobou, která je orgánem právnické osoby a osobou, která je členem orgánu právnické osoby.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

 1. poplatník podepíše prohlášení

  Odměna člena orgánu právnické osoby podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti dle § 6/1/c ZDP. Z odměny odvede plátce zálohovou daň ve výši 15% ze základu daně, případně se solidárním zvýšením daně ve výši 7%.

 2. poplatník nepodepíše prohlášení

  Odměna nepřesahující 2.500 Kč/měs. podléhá srážkové dani, odměna nad 2.500 Kč podléhá zálohové dani.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměna podléhá nemocenskému a důchodovému pojištění. Podmínkou je odměna alespoň ve výši rozhodného příjmu (pro rok 2018 zůstává 2.500 Kč za měsíc). Pro odměnu platí maximální vyměřovací základ.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměna členů orgánů právnických osob vždy podléhá odvodu pojistného na zdravotní pojištění. Maximální vyměřovací základ byl zrušen.

ÚČTO

1) Kategorie

Pro odměny členů orgánů právnické osoby použijte (založte) kategorii CSO, pro jednatele J. V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců do /Číselník kategorií zadejte řádek takto:

Kat Název           Zdr Soc OSSZ Nem St Daň PlatíOd
----------------------------------------------------------------
CSO člen orgánu právn. osoby  %  %  Q  P  N
J  jednatel          %  %  S  P  N

U údaje Zdr může být místo % uvedeno M, je-li odměna jediným příjmem. Zdravotní pojištění bude v tomto případě počítáno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu, tj. minimální mzdy.

Tip: V /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a potřebnou (chybějící) kategorii převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

2) Kód ELDP

Pro člena orgánu právnické osoby se použije kód Q++, pro jednatele S++. V Účtu nutno zkontrolovat/opravit ve formuláři ELDP.

3) Příklady mezd

Hrubá mzda             2499  2500  2501
Zdravotní zaměstnanec        113   113   113
Sociální zaměstnanec         0   163   163
Zdrav. a soc. zaměstnavatel     225   850   851
Základ daně            2724  3350  3400
Daň (zálohová), nepodepsal pr.           510
Daň (srážková), nepodepsal pr.   408   502
Čistá mzda             1978  1722  1715

4) Zákonné pojištění

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele se na odměny členů orgánů právnických osob nevztahuje (zdroj: Kooperativa).

ODMĚNA ČLENA ORGÁNŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – NEREZIDENTA

Odměna člena orgánu právnické osoby – nerezidenta je zdaňována jako „zvláštní příjem“ srážkovou daní (15%). Sociální a zdravotní pojištění platí nerezident obvykle v zemi své rezidence. Při zdanění se nepoužije solidární zvýšení daně a základem daně bude superhrubá mzda (hrubá mzda navýšená o fiktivní pojistné ve výši 34%).

Zdanění srážkovou daní bez ohledu na hrubé příjmy lze zajistit prostřednictvím kategorie zaměstnance.

Ve mzdách v /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií založte (klávesou F2) pro člena orgánu právnické osoby – nerezidenta novou kategorii, která se bude od CSO – rezidenta lišit vyplněným sloupcem Daň (s údajem D = vždy srážková daň). Příklad:

Kat Název           Zdr Soc OSSZ Nem St Daň
-------------------------------------------------------
CSN člen orgánu PO nerezident  %  %  Q  P  N  D