09. 04. 2018, Ing. Petr Kučera
Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva podléhá zálohové nebo srážkové dani z příjmů ze závislé činnosti a odvodu zdravotního pojištění. Nepodléhá odvodu sociálního pojištění.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Odměna člena zastupitelstva je příjmem ze závislé činnosti dle § 6/1/a/2.

 1. poplatník podepíše prohlášení

  Odměna podléhá zálohové dani ve výši 15 % ze základu daně.

 2. poplatník nepodepíše prohlášení

  Odměna nepřesahující 2.500 Kč/měs. podléhá srážkové dani, odměna nad 2.500 Kč podléhá zálohové dani.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Neuvolněný člen zastupitelstva nepatří mezi osoby účastné nemocenského pojištění. Odměna tedy nepodléhá odvodu sociálního pojištění.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměna člena zastupitelstva vždy podléhá odvodu pojistného na zdravotní pojištění.

ÚČTO – KATEGORIE

Pro odměny člena zastupitelstva založte kategorii CZ. V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců do /Číselník kategorií zadejte řádek takto:

Kat Název           Zdr Soc OSSZ Nem StatZ PlatíOd
----------------------------------------------------------------
CZ člen zastupitelstva     %  0    A  N

ODMĚNA ČLENA VOLEBNÍ KOMISE

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise:

 1. při nepodepsaném prohlášení podléhá příjem do 2.500 Kč/měs. srážkové dani z příjmů fyzických osob,
 2. do částky 2.499 Kč/měs. nepodléhá odvodu sociálního pojištění,
 3. nepodléhá odvodu zdravotního pojištění.