23. 04. 2018, Ing. Petr Kučera
Postup v případě přijetí zálohy na budoucí plnění. Doklad o přijetí zálohy. Konečné vyúčtování bez doplatku, s doplatkem i přeplatkem.

§ 20a ZDPH: Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Je-li před uskutečněním přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty. Při přijetí úplaty musí být zdanitelné plnění známo dostatečně určitě, tj. je znám předmět dodání (jaké zboží nebo jaká služba), je známa sazba daně a místo plnění. (Do 31. 12. 2012 plátce, který nevedl účetnictví, přijatou zálohu zdaňovat mohl, ale nemusel.)

1) Dodavatel přijal zálohu

PENĚŽNÍ DENÍK
-------------------------------DatumDPH--Sazba--BezDaně------DPH-
 Datum 05.04.18          . .       .     .
Doklad b/4                     .     .
 Text přijatá záloha                .     .
 Druh PZ  / P09 prodej zboží    ---------Záloha     .
 Firma 00101 / POLÁK LIBEREC          Částka  121000.00
 Výkon    / .....              Platba B / +Banka

2) Dodavatel vystaví daňový doklad na přijatou platbu

 1. Doplnění údajů pro účely DPH
  Do věty s přijatou zálohou doplňte DatumDPH (datum přijetí platby), cenu bez daně a daň, číslo dokladu (pro tisk dokladu o přijetí zálohy).
  PENĚŽNÍ DENÍK
  -------------------------------DatumDPH--Sazba--BezDaně------DPH-
   Datum 05.04.18        05.04.18  21% 100000.00 21000.00
  Doklad f/2018011,b/4           15%    .     .
   Text přijatá záloha           0%    .     .
   Druh PZ  / P09 prodej zboží  ------------Záloha     .
   Firma 00101 / POLÁK LIBEREC          Částka  121000.00
   Výkon    / .....              Platba B / +Banka
  
 2. Daňový doklad na přijatou platbu
  Na doplněné větě v deníku stiskněte ShiftF6, zvolte /Jeden doklad a /Přijetí zálohy.
   PŘIJATÁ ZÁLOHA – DAŇOVÝ DOKLAD          číslo: 2018011
  -----------------------------------------------------------------
   Dodavatel IČO 0087654321 DIČ CZ6105120213
          STEHLÍK & SYN                  
          Ing.Václav Stehlík
          Máchova 525
      473 01 NOVÝ BOR           Částka =121000.00 Kč
  -----------------------------------------------------------------
                 Datum přijetí platby   05.04.2018
  -----------------------------------------------------------------
  Položka                      Celková Cena
  -----------------------------------------------------------------
  přijatá záloha                   121000.00 Kč
            ---------------------------------------------
            DPH: sazba  bez daně    daň  s daní DPH
             základní 100000.00 21000.00 121000.00 21%
            ---------------------------------------------
  

3) Dodavatel uskutečnil plnění 22. 04. 2018, vystaví konečnou fakturu

V detailu faktury (v hlavičce či položkách) stiskněte CtrlF7, volte /Tabulka DPH pro zálohu a v řádku základní zadejte cenu bez daně 100.000 a daň 21.000 Kč.

 1. faktura bez doplatku, celková cena 100.000 Kč bez DPH
   FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD             číslo: 2018020
  -----------------------------------------------------------------
  Položka (ceny v Kč bez daně)            CelkCena DPH
  -----------------------------------------------------------------
  zboží                        100000.00 21%
  
  sazba   bez daně--DPH--ZÁLOHY  bez daně--DPH--CELKEM
  základní  100000 21000 121000   100000 21000 121000
  
            ---------------------------------------------
            DPH: sazba  bez daně    daň  s daní DPH
             základní    0.00   0.00   0.00 21%
            ---------------------------------------------
  k úhradě ...........................................   0.00 Kč
  
 2. faktura s doplatkem, celková cena 120.000 Kč bez DPH
   FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD             číslo: 2018020
  -----------------------------------------------------------------
  Položka (ceny v Kč bez daně)            CelkCena DPH
  -----------------------------------------------------------------
  zboží                        120000.00 21%
  
  sazba   bez daně--DPH--ZÁLOHY  bez daně--DPH--CELKEM
  základní  100000 21000 121000   120000 25200 145200
  
            ---------------------------------------------
            DPH: sazba  bez daně    daň  s daní DPH
             základní  20000.00  4200.00 24200.00 21%
            ---------------------------------------------
  k úhradě ........................................... 24200.00 Kč
  
 3. faktura s přeplatkem, celková cena 90.000 Kč bez DPH
   FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD             číslo: 2018020
  -----------------------------------------------------------------
  Položka (ceny v Kč bez daně)            CelkCena DPH
  -----------------------------------------------------------------
  zboží                        90000.00 21%
  
  sazba   bez daně--DPH--ZÁLOHY  bez daně--DPH--CELKEM
  základní  100000 21000 121000   90000 18900 108900
  
            ---------------------------------------------
            DPH: sazba  bez daně    daň  s daní DPH
             základní -10000.00 -2100.00 -12100.00 21%
            ---------------------------------------------
  k úhradě ...........................................-12100.00 Kč
  

4) Dodavatel vystavenou fakturu přenese do financí

 1. faktura bez doplatku: přenos do peněžního deníku (není nutný)
  -------------------------------DatumDPH--Sazba--BezDaně------DPH-
   Datum 24.04.18        22.04.18  21%   0.00   0.00
  Doklad f/2018020             15%   0.00   0.00
   Text                   0%   0.00   0.00
   Druh PZ  / P09 prodej zboží  ------------Záloha     .
   Firma 00101 / POLÁK LIBEREC          Částka    0.00
   Výkon / .....                 Platba /+Neurčena
  
 2. faktura s doplatkem: přenos do závazků a pohledávek
  -------------------------------DatumDPH--Sazba--BezDaně------DPH-
   Datum 24.04.18        22.04.18  21% 20000.00  4200.00
  Doklad f/2018020             15%   0.00   0.00
   Text                   0%   0.00 24200.00
   Druh PZ  / P09 prodej zboží  ------------Záloha     .
   Firma 00101 / POLÁK LIBEREC          Částka  24200.00
   Výkon / .....                 Platba B / +Banka
  
 3. faktura s přeplatkem: přenos do závazků a pohledávek
  -------------------------------DatumDPH--Sazba--BezDaně------DPH-
   Datum 24.04.18        22.04.18  21% -10000.00 -2100.00
  Doklad f/2018020             15%   0.00   0.00
   Text                   0%   0.00 -12100.00
   Druh PZ  / P09 prodej zboží  ------------Záloha     .
   Firma 00101 / POLÁK LIBEREC          Částka  -12100.00
   Výkon / .....                 Platba B / -Banka
  

5) Kontrolní hlášení

Věty dle 2a) záloha, 4b) doplatek a 4c) přeplatek převyšují 10.000 Kč, proto vstoupí do oddílu A4.

KH A4 – Uskutečněná plnění nad 10.000 Kč: ř1,2 (přijatá záloha + doplatek z vyúčtování)

Řádek DIČ     DokladKH   Datum     ZákladD    Daň
------odběratele----------------DPPD-----------------------------
  x CZxxxxxxxxxx 2018011   05.04.18 Z  100000.00  21000.00
  x CZxxxxxxxxxx 2018020   22.04.18 Z  20000.00  4200.00

KH A4 – Uskutečněná plnění nad 10.000 Kč: ř1,2 (přijatá záloha + přeplatek z vyúčtování)

Řádek DIČ     DokladKH   Datum     ZákladD    Daň
------odběratele----------------DPPD-----------------------------
  x CZxxxxxxxxxx 2018011   05.04.18 Z  100000.00  21000.00
  x CZxxxxxxxxxx 2018020   22.04.18 Z  -10000.00  -2100.00