10. 05. 2018, Ing. Petr Kučera
Jak zaheslovat program a nastavit uživatelská práva. Uživatel, vstupní heslo, administrátor, blokované agendy, startovací klávesy, účtovaná firma. Příklady.

Nastavení hesla a uživatelských práv

Nastavení vstupního hesla a uživatelských práv se provádí v /Ostatní /Parametry /Další /Uživatelé.

Co znamenají jednotlivé sloupce

 1. Uživatel – libovolné označení uživatele
 2. Vstupní heslo – heslo, které bude program vyžadovat po spuštění. Může být i prázdné. Nezapomeňte heslo administrátora!
 3. Admin? – uživatel je administrátor (A), není administrátor (N). Platí, že alespoň jeden z uživatelů musí být administrátor. Neadministrátoři do seznamu nemají přístup.
 4. Blokované agendy – agendy, které jsou uživateli nepřístupny. Blokovat lze tyto agendy.

  • F – finance, d – deník
  • I – inventář
  • P – přehledy
  • T – tiskopisy
  • O – ostatní, j – jiná firma, a – daň z příjmů, m – mzdy
  Příklad: FIP znamená blokování oddílů Finance, Inventář, Přehledy, takže program začíná oddílem Tiskopisy.
 5. Startovní klávesy – klávesy, které se mají zadat po startu programu. Odpovídají zvýrazněným písmenům v menu. Do údaje lze také zapsat zkratky kláves pro pohyb v menu, píší se v závorkách.

  • klávesa ESC – (esc)
  • klávesa Enter – (enter)
  • šipka vlevo – (left)
  • šipka vpravo – (right)
  • šipka nahoru – (up)
  • šipka dolů – (down)
  Příklad: (esc)TFV program se po startu přepne do vybrané předlohy, tj. zadají se klávesy, které odpovídají zvýrazněným písmenům v menu /Tiskopisy, /Faktura, /Vybraná předloha.
 6. Účtovaná firma – do jaké firmy program nastartuje. Odpovídá názvu (adresáře) účtované firmy. Je-li údaj prázdný, program startuje tam, kde naposledy skončil.

Účto používá jeden uživatel

Pokud používá Účto pouze jeden uživatel, stačí nastavit heslo. Uživatelská práva (blokované agendy) neřešte. Příklad:

Program při startu bude vyžadovat heslo („zadejte heslo“).

Účto používá více uživatelů

Při používání programu více uživateli nastavte hesla a práva dle potřeby. Nastavení může provádět pouze uživatel Petr (administrátor, Admin? = A). Příklady:

Při spuštění Účta se objeví tabulka

Pomocí Šipky vyberte příslušného uživatele, potvrďte klávesou Enter, zadejte heslo.

Uživatel Petr je administrátor, má přístup do všech agend a jako jediný může měnit přístupové údaje svoje i dalších uživatelů. Program mu nastartuje do vlastního účetnictví ({DATA}).

Uživateli Janovi nastartuje program do firmy FIRMA1 a nemá přístup do jiné firmy (Ostatní /Jiná firma), volba je zašedlá.

Uživateli Novákovi nastartuje program vždy do nové věty v peněžním deníku (v posledně účtované firmě). Má blokovanou agendu mezd, a to ve všech firmách.

Uživateli Walterovi nastartuje program vždy do firmy DUB, do vybrané předlohy faktury.

Uživatelka Novotná má blokovány agendy Inventář a Daň z příjmů (ve všech firmách). Program nastartuje vždy do mzdové agendy firmy 1NSK.