30. 05. 2018, Ing. Petr Kučera
Máte povinnost placení vysokých záloh na dani z příjmů a očekáváte oproti předešlému zdaňovacímu období nižší základ daně? Požádejte místně příslušného správce daně o stanovení záloh jinak.

Legislativa

§ 174/5 daňového řádu: V odůvodněných případech stanoví správce daně zálohy jinak, popřípadě povolí výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období.

Vzor žádosti

Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v Novém Boru
B. Egermanna 245
473 01 Nový Bor

Věc: Žádost o stanovení záloh jinak

Na základě poslední známé daňové povinnosti za rok 2017 jsem
podle ustanovení § 38a zákona o daních z příjmů povinen platit
čtvrtletní zálohy na daň z příjmů fyzických osob.

Vzhledem k hospodářskému výsledku za 01 až 05/2018 a dále k
předpokládaným příjmům a výdajům do konce letošního roku očekávám
za rok 2018 podstatně nižší daňovou povinnost, a to ve výši cca
60.000 Kč.

Žádám tímto ve smyslu § 174/5 daňového řádu o stanovení záloh
jinak, a to takto:

Splatnost zálohy  Původní výše v Kč   Navrhovaná výše v Kč
---------------------------------------------------------------
15.06.2018        50.800          30.000
15.09.2018        50.800            0
15.12.2018        50.800          30.000
15.03.2019        50.800            0

V Novém Boru dne 01.06.2018

                  Ing. Václav Stehlík
                  Máchova 525
                  473 01 Nový Bor
                  DIČ CZ6105120213

Přílohy: Peněžní deník za 1-5/2018

Správní poplatek

Žádost nepodléhá správnímu poplatku.

ePodání – obecná písemnost

K ePodání žádosti můžete v Účtu využít aparát pro obecnou písemnost. V /Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin zvolte /Obecné e-Podání. Následuje hláška "Obecná písemnost – vytvořen soubor pro e-Podání na internetu: C:\UCTO2018\{MAIL}\DADPIS.XML (Ctrl-V)".

Program vyplní údaje z parametrů pro Tiskopisy MFin (finanční úřad, poplatník, zástupce, sestavil). Spusťte stránky daňového portálu (/e-Podání na internetu) a klikněte na /Procházet.

Do kolonky Název souboru pomocí kláves CtrlV přeneste název a cestu v Účtu vytvořeného souboru (například C:\UCTO2018\{MAIL}\DADPIS.XML).

Dále /Otevřít a /Načíst.

V /Úprava ve formuláři /Záhlaví doplňte Podání k dani, vyberte Typ písemnosti (věc) a v /Text doplňte text písemnosti, případně přidejte e-přílohu pomocí Jiné přílohy.

Obecnou písemnost je možné podepsat uznávaným elektronickým podpisem nebo údaji, kterými se přihlašujete do datové schránky nebo odeslat bez podpisu. V případě odeslání bez podpisu je nutné doručit na místně příslušný FÚ potvrzení o odeslaném podání (tzv. e-tiskopis), a to do 5 kalendářních dnů od odeslání.