13. 06. 2018, Ing. Petr Kučera
Kontrolní hlášení lze z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup na daňovém portálu. Datová schránka. Rychlá odpověď, následné hlášení.

POVINNÁ ELEKTRONICKÁ FORMA

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky (§ 101a/1/b zákona o DPH).

Podat elektronicky lze:

 1. přes daňový portál

  1. podepsáno uznávaným elektronickým podpisem,
  2. podepsáno způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky podatele,
  3. bez podpisu, s dodatečným potvrzením (e-tiskopis),
 2. datovou schránkou.

POSTUP V PROGRAMU ÚČTO (vytvoření XML souboru)

Společné údaje

Zkontrolujte společné údaje pro ePodání. V /Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /Tisk daňového přiznání /FÚ a poplatník:

 1. V /Finanční úřad doplňte pomocí číselníku (F7) čtyři údaje o Vašem místně příslušném finančním úřadu a územním pracovišti.
 2. V /Poplatník doplňte údaje o poplatníkovi, u údaje Obec využijte číselníku (F7). Pro kontrolní hlášení jsou důležité také email nebo ID datové schránky.
 3. V /Podepisující osoba doplňte údaje o zástupci (podepisující osobě).
 4. V /Sestavil doplňte údaje o „sestaviteli“ hlášení.

Postup vytvoření XML souboru

V /Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /Kontrolní hlášení /e-Podání DPHKH1 se objeví hláška „Kontrolní hlášení DPH – vytvořen soubor pro e-Podání na internetu: C:\UCTO2018\{MAIL}\DPHKH1.XML (Ctrl-V)“.

Postupte na menu /e-Podání na internetu.

POSTUP NA DAŇOVÉM PORTÁLU (zpracování xml souboru)

 1. Spustí se stránky daňového portálu, název stránky Výběr souboru a jeho načtení. Zvolte Procházet (Vybrat soubor v jiném prohlížeči)


  a do kolonky Název souboru pomocí kláves CtrlV přeneste název a cestu v Účtu vytvořeného souboru (například C:\UCTO2018\{MAIL}\DPHKH1.XML).


  Dále /Otevřít a /Načíst.
 2. V /Úprava ve formuláři proveďte /Přepočet. V /Protokol chyb naleznete kritické, propustné chyby závažné i propustné chyby. V /Úprava ve formuláři můžete přes /Záhlaví /Plátce /oddíl A.1. až /oddíl C, /Závěr kontrolovat a opravovat jednotlivé údaje formuláře kontrolního hlášení. Doporučujeme chyby opravit v Účtu a provést znovunačtení opraveného souboru na daňový portál. Z daňového portálu lze podání zpracovat způsobem:

  • odeslat s uznávaným elektronickým podpisem,
  • odeslat s údaji pro přihlášení k datové schránce,
  • odeslat bez podpisového certifikátu.
 3. Je-li vše v pořádku zvolte /Odeslání písemnosti. Vyberte podpisový certifikát (/Podepsat pomocí vybraného kvalifikovaného certifikátu) a zadejte emailovou adresu.


  Poslední volbou je /Podat, po čemž dojde k závaznému podání písemnosti. (Jiný způsob podpisu podání je pomocí /Ověření identity přihlášením do datové schránky.) Po podání se zobrazí hlášení „Úspěšně jste odeslali podání prostřednictvím sítě Internet.“ Podací číslo xxx, přístupové heslo xxx.
 4. Nebylo-li hlášení podepsáno elektronickým podpisem (/Odeslání písemnosti /Nepodepisovat podání)


  je nutné vytisknout a doručit do 5 dnů (nejpozději však do lhůty pro podání kontrolního hlášení) na místně příslušný finanční úřad e-tiskopis podání, který se zobrazí po stisku tlačítka /E-Tiskopis.

 5. Pomocí tlačítka /Uložit potvrzení si stáhněte a uložte soubor, který potvrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců daně přijato Vaše podání. Tento soubor je potřeba v případě pochybností předložit správci daně.

 6. K podání můžete dále zobrazit (a následně vytisknout nebo uložit) opis pomocí odkazu /Vyplněný formulář písemnosti – bez barevného pozadí.
 7. Z finanční správy (daneelektronicky@fs.mf.cz) obdržíte automaticky generovaný email „Vaše podání s podacím číslem xxxxxxxxxx bylo přijato na Společném technickém zařízení správce daně.“
 8. Na Daňovém portále můžete průběžně ověřovat stav Vašeho podání pomocí /Zjištění stavu podání.

EPODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Pokud xml soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

V /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /Kontrolní hlášení /e-Podání DPHKH1 vyberte /Datová schránka volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Chybové hlášky

Chybová hláška „Požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401: Authorization Required.„ nebo “The request failed with HTTP status 401: Authorization Required.“ znamená špatně zadané údaje odesílatele. V /Datová schránka /Odesílatel zkontrolujte/opravte uživatelské jméno a heslo.

Po odeslání

Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves CtrlV) a hesla můžete zkontrolovat odeslání podání v /Odeslané zprávy.

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Někdy potřebujete soubor XML vytvořený pro odeslání přes daňový portál (EPO) či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi.

Soubor s názvem DPHKH1.XML se ukládá do podadresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru, např. v poštovním programu, se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Pokud máte v PC nainstalovaného poštovního klienta, využijte možnosti /e-Podání DPHKH1 /Adresář {MAIL}, kde na souboru DPHKH1.XML klikněte pravým tlačítkem myši a volte /Odeslat /Příjemce e-mailu.

Vlastní název xml souboru i cestu program umožní zadat po změně parametru „Zadávat jména a umístění XML souborů?“ (/Ostatní /Parametry /Další... /Programy) na A.

ODPOVĚĎ NA VÝZVU, NULOVÉ KH, NÁSLEDNÉ KH

Kontrolní hlášení – rychlá odpověď na výzvu

 1. V /Kontrolní hlášení /Parametry tiskopisu doplňte druh rychlé odpovědi (P ... potvrzuji správnost naposledy podaného KH nebo B ... nemám povinnost podat KH) a číslo jednací výzvy od FÚ ve tvaru 99999999/99/9999-99999-999999.

 2. Pokračujte volbou /Rychlá odpověď na výzvu FÚ.
 3. Dále obvyklým způsobem zpracujte podání přes daňový portál nebo datovou schránkou.

Kontrolní hlášení – (řádné) nulové bez výzvy

Nulové kontrolní hlášení není povinné. Někdy může být výhodné jej v termínu pro řádné KH podat a vyhnout se tím případné výzvě FÚ.

 1. Nulové kontrolní hlášení načtěte obvyklým způsobem na daňový portál.
 2. Chybu označenou jako propustnou závažnou s kódem 206 a hlášením „Není vyplněn žádný řádek v oddílech“ ignorujte.
 3. Odešlete podání.

Kontrolní hlášení – následné s opravou

 1. V /Kontrolní hlášení /Parametry tiskopisu doplňte/opravte kontrolní hlášení N, datum důvodů pro podání následného KH a datum vyhotovení.

 2. Obvyklým způsobem zpracujte podání přes daňový portál nebo datovou schránkou.