18. 07. 2018, Ing. Petr Kučera
Jak pracovat s údaji určenými pro kontrolní hlášení, tj. DatumKH a DokladKH. Příklady. Kontrola DIČ. Podklady pro KH.

Pro účely kontrolního hlášení jsou v Účtu dva údaje, DatumKH a DokladKH.

DatumKH

V Účtu se vyskytují tyto datumy:

 1. DatumDPH = datum, do kterého zdaňovacího období (přiznání k DPH i KH), se má věta zařadit,
 2. DatumKH = datum (DUZP, DPPD, DUP), které vystupuje na kontrolním hlášení.

DatumKH může být:

Pokud DatumKH není vyplněn, platí, že DatumKH = DatumDPH. Často může nastat situace, kdy DatumKH se nerovná DatumDPH. Typický příklad je přijatý daňový doklad (nad 10 tis. Kč) vystavený 1. 7. 2018 s datem uskutečnění zdanitelného plnění 30. 6. 2018. Odběratel by měl naplnit DatumDPH 01. 07. 2018 (období, ve kterém uplatňuje odpočet daně) a DatumKH 30. 06. 2018 (datum povinnosti přiznat daň).

DokladKH

DokladKH = evidenční číslo daňového dokladu (EČDD)

Použije se u oddílů A1 až A4 a B1 až B2.

Účto vybere EČDD pro kontrolní hlášení z věty financí, údaje Doklad, v pořadí f/ (číslo vydané faktury), v/ (variabilní symbol = obvykle číslo přijaté faktury), P/ (číslo příjmového dokladu). Používáte-li jiné dokladové řady, zadejte jejich zkratky do parametru „dokladové řady pro kontrolní hlášení k DPH“ (/Finance /Parametry /Doklady, symboly plateb).

Doplnění údajů DatumKH a DokladKH

DatumKH i DokladKH lze doplnit několika způsoby.

1) V menu /Peněžní deník (/Závazky a pohledávky) /Všechny údaje.

2) Odskokem na údaje „pro kontrolní hlášení“. Odskok zafunguje po dokončení pořízení věty v Peněžním deníku (/Závazky a pohledávky) /Formulář (/Nové věty).

Podmínky pro vyvolání odskoku (musí platit současně):

3) Na příslušné větě financí pomocí stisku kláves CtrlF7 (skryté údaje)

4) Na příslušné větě financí přes CtrlF10 (podrobný formulář).

5) Na příslušné větě přes klávesu F10-menu /DatumKH, DokladKH.

6) V /Peněžní deník (/Závazky a pohledávky) /Seznam pomocí přepnutí ShiftF5 a volby /DatumDPH a DokladKH.

Opis údajů DatumKH a DokladKH

Po AltF10 program nabídne opis věty financí s údaji pro kontrolní hlášení.

Hledání podle údajů DatumKH a DokladKH

Ve financích můžete hledat DatumKH pomocí ShiftF3 podle ... /Období /DatumKH ručně. Obdobně DokladKH podle /Dokladu /DokladKH ručně.

Příklady zápisů s DatumDPH a DatumKH

 1. Údaj DatumDPH je 1. 7. 2018, DatumKH je nevyplněn. Pro KH se použije DatumKH = DatumDPH, tj. 1. 7. 2018.
 2. Údaje DatumDPH je 1. 7. 2018, DatumKH 30. 6. 2018. Pro KH (za 7/2018) se použije DatumKH 30. 6. 2018.

Příklady zápisů s údaji Doklad a DokladKH

 1. Údaj Doklad je naplněn „F/2018001,v/2000,b/1“. Pro KH se jako DokladKH použije variabilní symbol, tj. 2000.
 2. Údaj Doklad je naplněn „f/2018001,b/1“. Jako DokladKH se použije číslo vystavené faktury, tj. 2018001.
 3. Údaj Doklad je naplněn „P/50“. Jako DokladKH se použije číslo příjmového dokladu, tj. 50.
 4. Přijatý doklad nad 10 tis. má číslo 18000101. Do údaje Doklad zapište v/18000101 nebo do údaje DokladKH zapište 18000101.
 5. Přijatý doklad nad 10 tis. má číslo Fv18000101. Do údaje DokladKH zapište Fv18000101.
 6. Přijatý doklad nad 10 tis. má (velmi dlouhé) číslo 1800012345678901234567890123456. Zapište jej na nový řádek do poznámky věty deníku (závazků a pohledávek), kde uveďte dokladkh=1800012345678901234567890123456

Adresář firem, kontrola DIČ

Pro výstupy na kontrolní hlášení věnujte pozornost správnému naplnění údaje DIČ (příklady: CZ25084526, IT02959531209) a údaje DPH (pro plátce A). Možné kombinace v Účtu:

 1. vyplněné DIČ, DPH A = osoba povinná k dani – plátce,
 2. vyplněné DIČ, DPH N = osoba povinná k dani – podnikatel, neplátce,
 3. nevyplněné DIČ, DPH N = osoba nepovinná k dani – nepodnikatel.

Účto umí kontrolovat DIČ (desetimístné RČ či osmimístné IČO) metodou modulo11 při zapnutém parametru „kontrolovat DIČ CZ ... (10 míst RČ nebo 8 míst IČ)?“ v /Adresář firem /Parametry adres. Kontrola se provádí již při editaci adresy nebo je možné zkontrolovat všechny adresy přes /Adresář firem /Kontroly DIČ. Podobná kontrola je také pro kontrolní hlášení.

Další kontrola je na vyplněné DIČ, které můžete kontrolovat již při pořizování věty do financí. Kontrolu „upozornit na nevyplněné DIČ pro kontrolní hlášení“ zapnete v /Finance /Parametry /Kontroly.

Výběr firmy s DIČ

Ve větě financí po stisku klávesy F7 na údaji firma a dále ShiftF5 je pohled Podle ... DIČ, který obsahuje kromě názvu firmy i údaje plátce A/N a DIČ.

Podklady pro kontrolní hlášení

Najdete je v /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /Kontrolní hlášení /Podklady pro KH. Sestavy jsou řazeny podle oddílů (A1 až A5, B1 až B3). V oddíle C je kontrola některých oddílů kontrolního hlášení na součty v přiznání k DPH a součty všech oddílů kontrolního hlášení.

Další užitečné sestavy jsou v /Podklady pro přiznání, ve sloupcích DokladKH (evidenční číslo daňového dokladu) a KH (oddíl kontrolního hlášení). Pokud nejsou viditelné, přepněte pohled pomocí ShiftF5.

Opis kontrolního hlášení

Najdete v /Kontrolní hlášení /Opis Kontrolního hlášení. Sestava po stránkách nabídne obsah oddílů A1 až A4, B1 až B2, v oddíle C provede kontrolu na daňové přiznání a zobrazí také součty oddílů kontrolního hlášení (včetně oddílů A5 a B3). Chcete-li do opisu zahrnout i oddíly A5 a B3 je třeba zapnout parametr „hromadný tisk podkladů /Opis kontrolního hlášení včetně součtových oddílů A5 a B3?“ v /Podklady pro KH /Parametry.