01. 08. 2018, Ing. Petr Kučera
Založili jste druhý bankovní účet a chcete jej používat v Účtu? Pak si přečtěte tento návod.

Po založení nového účtu máte na program Účto většinou tyto požadavky:

  1. Využití nového účtu při fakturaci a zadávání příkazů k úhradě.
  2. Zavedení do číselníku dokladů.
  3. Zadání počátečního stav účtu.
  4. Zobrazení stavu účtu na horní liště peněžního deníku.
  5. Převody peněz mezi vlastními účty.

Ad 1) Nové číslo účtu (například České spořitelny) doplňte do parametrů účtované firmy (Ostatní /Parametry /Firma).

Potřebný účet vyberte v detailu faktury pomocí /Parametry /Bankovní spojení nebo v příkazu k úhradě přes /Tisk /Bankovní spojení.

Ad 2) Zkratku pro nový účet (např. „a“) zaveďte do číselníku dokladů (Finance /Číselníky /Doklady /Editace číselníku).

Využijte kláves F2 či CtrlN pro nový řádek.

Ad 3) Počáteční stav nového účtu zapište do deníku jako doklad a/0 a s druhem PMO. Příklad:

Ad 4) Pro zobrazení stavu účtu na horní liště peněžního deníku proveďte následující dva kroky.

a) Nový doklad doplňte do součtovaných dokladů (Finance /Číselníky /Doklady /Součtované doklady).

b) Odkaz na čísla řádků součtovaných dokladů zapište do parametrů editace (Finance /Parametry /Editace), řádku peněžní deník.

STAVY NA PRVNÍM ŘÁDKU PŘI EDITACI
peněžní deník: 1 2 H

Zápis 1 2 H (nezapomeňte na mezery mezi jednotlivými znaky) znamená, že na horní liště deníku uvidíte stavy prvního a druhého dokladu ze součtovaných dokladů (samostatně součty dokladů „a“ i „b“) a součet dokladů hotovostních.

Poznámka: Při zápise B H se zobrazí kromě součtu hotovostních dokladů i součet všech bankovních účtů (doklady „a“ i „b“ celkem).

Ad 5) Převod peněz z účtu (např. „b“) na účet (např. „a“) je průběžnou položkou a realizujte jej pomocí druhů BB1 (výdaj z účtu „b“) a BB2 (příjem na účet „a“).

Poznámka: Zkratku dokladu na párové větě (BB2) můžete vymazat či změnit v /Finance /Parametry /Přenosy do financí. Zkratka platí současně i pro párové druhy BH2 (výběr z účtu) či HB2 (vklad na účet).