16. 08. 2018, Ing. Petr Kučera
Výběr nejzajímavějších údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2017. Porovnání s předchozími roky.

Celkem 93 stránek má Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2017. Vybrali jsme několik důležitých čísel a komentářů.

Daňové příjmy

daň             inkaso 2014 inkaso 2015 inkaso 2016 inkaso 2017
               (mld. Kč)  (mld. Kč)  (mld. Kč)  (mld. Kč)
---------------------------------------------------------------------------
DPH               323     331     349     381
DPPO              123     138     156     162
srážková             24     25     24     25
silniční             6      6      6      6
darovací             0     -4      0      0
z nab. nem. věcí         9     11     13     12
DPFO               1      2      7      8
závislá činnost         131     136     149     169
z nemovitých věcí        10     10     11     11
odvod z elekt. ze slun. zář.   2      2      2      2
ostatní             10     13     15     20
---------------------------------------------------------------------------
CELKEM             639     670     732     796

Komentář k dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

Rok                   2013  2014  2015  2016  2017
---------------------------------------------------------------------------
Inkaso (mld. Kč)             3   1   2   7   8

Rozhodující příčinou příznivého vývoje bylo přetrvávající oživení ve většině odvětví české ekonomiky. K dalším pozitivním faktorům patří:

Mezi faktory, které ovlivnily inkaso DPFO negativně patří:

Počet podaných přiznání k DPFO

Za rok                  2012  2013  2014  2015  2016
---------------------------------------------------------------------------
Počet podaných přiznání (tis.)     1.916 2.118 2.307 2.291 2.225

Příslušenství daně

Příslušenstvím daně se rozumí úroky, penále, pokuty a náklady řízení.

Za rok 2017 bylo finančními orgány předepsáno příslušenství daní v celkové výši 16,7 mld. Kč (v roce 2016 23,2 mld. Kč). Prominuto bylo příslušenství za 0,4 mld. Kč (v roce 2016 1,2 mld. Kč).

Daňové subjekty

Daň                 Počet aktivních subjektů (v tis.)
                  2014    2015    2016    2017
---------------------------------------------------------------------------
DPH                 559    564    557    569
DPPO                549    568    590    614
DPFO               2.152   2.147   2.130   2.106
DPFO závislá činnost        533    540    550    559
daň z nemovitých věcí       3.854   3.894   3.960   4.006

Daňové nedoplatky

Vývoj kumulovaných nedoplatků

Rok                2013  2014  2015  2016  2017
---------------------------------------------------------------------------
Všechny daně celkem (mld. Kč)    149   110   108   56   50
Z toho DPH:             97   74   76   37   33

Daňové kontroly

                  2013  2014  2015  2016  2017
---------------------------------------------------------------------------
počet (tis.)            33,5  37,1  27,4  18,9  14,0
doměrek (mld. Kč)          8,2   9,6  15,7  14,5  11,6

Elektronická evidence tržeb

K 31. 12. 2017 bylo do systému zasláno téměř 4 mld. evidovaných tržeb. Přiznané tržby činily 1,4 mld. Kč.

Elektronická podání přes daňový portál

druh podání        2013  2014  2015  2016  2017 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
DPH             540  1.502  1.644  2.156  2.243
Kontrolní hlášení       -    -    -  3.724  4.475
Souhrnné hlášení      261   252   256   290   309
DPFO             43   72   147   227   262
DPPO             29   43   155   186   213
Silniční daň         50   86   147   204   215
Daň z nemovitých věcí    16   17   25   37   38

Elektronická podání datovou schránkou

druh podání        2013  2014  2015  2016  2017 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
DPH             558  1.376  1.666  1.857  1.968
Kontrolní hlášení       -    -    -  1.816  2.181
Souhrnné hlášení      262   310   346   352   356
DPFO             14   32   132   146   161
DPPO             26   59   265   249   268
Silniční daň         32   71   150   159   161
Daň z nemovitých věcí     4    7   19   20   19

Personalistika

              2013  2014  2015  2016  2017 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
evid. počet zaměstnanců  15,0  15,0  15,3  15,4  15,6
průměrný měsíční plat   25,8  26,7  28,8  32,4  36,7