20. 08. 2018, Ing. Petr Kučera
Dva způsoby výpočtu daně z přidané hodnoty. Různé výsledky jsou způsobeny zaokrouhlením koeficientu pro výpočet DPH z ceny včetně daně. Postup v Účtu.

Základ daně

Podle § 36 zákona o DPH (dále jen ZDPH) je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné bez daně. Výpočet daně určuje § 37 ZDPH, a to z ceny bez daně (odst. 1) i ceny včetně daně (odst. 2).

Příklad: Podnikatel prodal dodávkový automobil za cenu včetně daně za 121.000 Kč. Sazba DPH činí 21 %. Jak takový prodej zapsat na daňový doklad? Oba způsoby výpočtu si ukážeme v detailu faktury.

Výpočet z ceny bez daně

V hlavičce faktury musí být parametr JednCena vč.DPH? nastaven na N.

Výpočet z ceny včetně daně

Doporučení: Do textového údaje (např. označeného šipkou dolů) je vhodné dopsat větu "Výpočet DPH proveden z ceny včetně daně dle § 37/2 zákona o DPH".

Proč v obou případech výpočtu se DPH liší?

Výpočet podle § 37/1 ZDPH:

Výpočet podle § 37/2 ZDPH:

Příčinou různých výsledků výpočtů z ceny bez daně a ceny včetně daně je zaokrouhlení koeficientu při výpočtu z ceny včetně daně. Koeficient pro 21 % „vypočtený na kalkulačce“ = 21/121 = 0.173553719, daň vyjde 21.000 Kč. Koeficient pro 21 % zaokrouhlený podle zákona = 0.1736, daň vyjde 21.005.60 Kč.

Výpočet můžete zkontrolovat také v kalkulačce pro daň z přidané hodnoty (/Ostatní /Kalkulačky /Daň z přidané hodnoty nebo AltF5 kdekoliv v editaci):

Další parametry výpočtu a zaokrouhlení DPH na vystavené faktuře

Parametry /Zaokrouhlení (/Faktura /Parametry) určují způsob a směr zaokrouhlení zvlášť pro hotovostní faktury a zvlášť pro faktury hrazené bezhotovostně. Časový parametr stanoví, od kterého data vystavení zaokrouhlovací údaje platí. Parametr Pokyn D-253 určuje způsob výpočtu DPH a ceny bez daně po zaokrouhlení celkové částky podle pokynu Ministerstva financí ČR D-253.

Příklad:

Zápis určuje, že od 1. 1. 2009 (= DatumDPH) bude DPH spočítána na dvě desetinná místa, celková částka u faktur bezhotovostních bude uvedena na dvě desetinná místa, celková částka u hotovostních faktur bude zaokrouhlena na celé koruny matematicky a výpočet podle pokynu D-253 nebude použit.