29. 08. 2018, Ing. Petr Kučera
Vliv kategorie zaměstnance a druhu absence na výpočet vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnance v programu Účto.

Výpočet zdravotního pojištění zaměstnance závisí:

 1. na zákonných parametrech zdravotního pojištění,
 2. na kategorii pracovníka,
 3. na absencích pracovníka.

KATEGORIE PRACOVNÍKA

Program se při zjišťování vyměřovacího základu a při výpočtu zdravotního pojištění řídí údajem Zdr v číselníku kategorií (/Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie pracovníků).

 1. Zdr=M, pojistné procentní sazbou z vyměřovacího základu, nejméně ale z minimální mzdy (v roce 2018 z 12.200 Kč). Příklad: HPP-hlavní pracovní poměr.
 2. Zdr=%, pojistné se odvádí procentní sazbou z vyměřovacího základu. Příklad: DPC-dohoda o pracovní činnosti s výdělkem alespoň 2500 Kč. Absence už výpočet pojištění nijak neovlivní.
 3. Zdr=P, pojistné se odvádí při překročení určité částky. Příklad: U DPP-dohody o provedení práce se odvádí zdravotní a sociální pojištění při překročení částky 10.000 Kč.
 4. Zdr=I, pojistné se odvádí procentní sazbou z části vyměřovacího základu přesahující určenou hranici. Platí pouze pro chráněné dílny zaměstnávající minimálně 5O% invalidů. Pak u zaměstnaných invalidů použijte kategorii INV-invalidé, která zajistí odpočet 7.177 Kč (v roce 2018) ze základu zdravotního pojištění.
 5. Zdr=0, pojistné se neodvádí. Příklad: dohoda o provedení práce do konce roku 2011. Absence už výpočet pojištění nijak neovlivní.
 6. Zdr=V, pojistné se odvádí vždy. Příklad: zaměstnání malého rozsahu.
 7. Zdr=_ (nevyplněno), pojistné dosadíte ručně.

DRUH ABSENCE

Minimální vyměřovací základ se při některých absencích krátí (například nemoc), při jiných absencích se naopak zvyšuje (neplacené volno, neomluvená absence). Proto je třeba zaměstnanci před zpracováním měsíční mzdy evidovat všechny zameškané doby v souboru absencí.

V číselníku absencí (/Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí) určuje krácení či zvýšení vyměřovacího základu zdravotního pojištění údaj Zdrav.

 1. Zdrav=K, minimální základ se zkrátí v poměru zameškaných kalendářních dnů. Příklad: N-nemoc.
 2. Zdrav=Z, vyměřovací základ se zvýší o poměrnou část minimálního základu. Příklad: NV-neplacené volno a A-neomluvená absence do konce roku 2014. Od roku 2015 neplacené volno či neomluvená nepřítomnost již nezvyšuje odvod zdravotního pojištění, při dodržení minimálního vyměřovacího základu.
 3. Zdrav=z, základ se zvýší jako u Z, vyjma osob, za které je plátcem pojistného i stát (v číselníku kategorií StatZ = A). Příklad: NV u důchodců.
 4. Zdrav=_ (nevyplněno), vyměřovací základ se už neupravuje. Příklad: D-dovolená, P-pracovní volno s náhradou mzdy.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

 1. Pracovník v kategorii HPP-hlavní pracovní poměr byl nemocen a program nabízí jako vyměřovací základ minimální mzdu.

  Dobu nemoci uveďte do absencí (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Absence /Všechny absence nebo CtrlF7 /Absence ve formuláři mzdy) nejlépe druhem N.
 2. Pracovník v kategorii HPP-hlavní pracovní poměr nastoupil v průběhu měsíce a program nabízí jako vyměřovací základ minimální mzdu.

  Dobu před zahájením uveďte do absencí (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Absence /Všechny absence nebo pomocí kláves CtrlF7 /Absence přímo ve formuláři mzdy) druhem ZA1.
 3. U důchodce s kategorií HPP (zkrácený úvazek, hrubá mzda nedosahuje minimální měsíční mzdy) program stále nabízí jako vyměřovací základ minimální mzdu.

  U důchodců používejte kategorii DS, u které (na rozdíl od HPP) program nepracuje s minimálním vyměřovacím základem zdravotního pojištění.