06. 09. 2018, Ing. Petr Kučera
Vyměřovacím základem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u zaměstnanců-invalidů, kteří tvoří více než 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující 7.177 Kč. Postup v Účtu.

Legislativa

Zákon číslo 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

§ 3 odst.7: Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl přiznán invalidní důchod, je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

§ 3c odst.1: Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 7.177 Kč na kalendářní měsíc.

Kategorie pracovníků

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií založte novou kategorii INV.

Tip: V /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií po stisku AltF2 vyvolejte vzorový číselník a požadovanou (chybějící) kategorii převezměte klávesou Enter do svého číselníku.

Parametry sociálního a zdravotního pojištění

Pro správný výpočet zdravotního pojištění je důležitý parametr SnížInv, který najdete v /Ostatní /Parametry /Zákony /Zdravotní a sociální pojištění. Od 01. 01. 2018 je roven 7.177 Kč.

Příklad výpočtu zdravotního pojištění ve mzdě

Vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát

Přehled změn od roku 2010

    Platí      Sazba      Předpis
  od     do     v Kč
---------------------------------------------------
01.01.2010 31.10.2013  5.355     362/2009 Sb.
01.11.2013 30.06.2014  5.829     342/2013 Sb.
01.07.2014 31.12.2015  6.259     109/2014 Sb.
01.01.2016 31.12.2016  6.444     158/2015 Sb.
01.01.2017 31.12.2017  6.814     181/2016 Sb.
01.01.2018        7.177     140/2017 Sb.