24. 09. 2018, Ing. Petr Kučera
Přiznání k DPH můžete z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup zpracování na daňovém portálu. Datová schránka. XML soubor.

POVINNÁ ELEKTRONICKÁ FORMA

Všichni plátci mají povinnost podávat daňová přiznání k DPH (řádná, opravná i dodatečná) pouze elektronicky. Povinnost nemají identifikované osoby.

Elektronické podání lze učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Nebude-li podání toto splňovat, je automaticky neúčinné.

Podat elektronicky lze:

 1. přes daňový portál

  1. podepsáno uznávaným elektronickým podpisem,
  2. podepsáno způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky podatele,
  3. bez podpisu, s dodatečným potvrzením (e-tiskopis),
 2. datovou schránkou.

POSTUP V PROGRAMU ÚČTO (vytvoření XML souboru)

Společné údaje

Zkontrolujte společné údaje pro ePodání. V /Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /Tisk daňového přiznání /FÚ a poplatník:

 1. V /Finanční úřad doplňte pomocí číselníku (F7) čtyři údaje o místně příslušném finančním úřadu a územním pracovišti.
 2. V /Poplatník doplňte údaje o poplatníkovi, u údaje Obec využijte číselníku (F7).
 3. V /Podepisující osoba doplňte údaje o zástupci (podepisující osobě).
 4. V /Sestavil doplňte údaje o „sestaviteli“ hlášení.

V /Tisk daňového přiznání /Parametry tiskopisu doplňte hlavní ekonomickou činnost vybráním z číselníku (klávesa F7).

Postup vytvoření XML souboru

V /Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /Tisk daňového přiznání /e-Podání DPHDP3 se objeví hláška „Přiznání k DPH – vytvořen soubor pro e-Podání na internetu: C:\UCTO2018\{MAIL}\DPHDP3.XML (Ctrl-V)“.

Postupte na menu /e-Podání na internetu.

POSTUP NA DAŇOVÉM PORTÁLU (zpracování XML souboru)

 1. Spustí se stránky daňového portálu, název stránky Výběr souboru a jeho načtení. Zvolte Procházet (Vybrat soubor v jiném prohlížeči)


  a do kolonky Název souboru pomocí kláves CtrlV přeneste název a cestu v Účtu vytvořeného souboru (například C:\UCTO2018\{MAIL}\DPHDP3.XML).


  Dále /Otevřít a /Načíst.
 2. V /Úprava ve formuláři proveďte /Přepočet. V /Protokol chyb naleznete kritické, propustné chyby závažné i propustné chyby.


  V /Úprava ve formuláři můžete přes /Záhlaví /Plátce /C. oddíl I až /C. oddíl VI /Závěr kontrolovat a opravovat jednotlivé údaje formuláře. Doporučujeme chyby opravit v Účtu a provést znovunačtení opraveného souboru na daňový portál.

  Z daňového portálu lze podání zpracovat způsobem:

  • odeslat s uznávaným elektronickým podpisem,
  • odeslat s údaji pro přihlášení k datové schránce,
  • odeslat bez podpisového certifikátu.
 3. Je-li vše v pořádku zvolte /Odeslání písemnosti. Vyberte podpisový certifikát (/Podepsat pomocí vybraného kvalifikovaného certifikátu) a zadejte emailovou adresu.


  Poslední volbou je /Podat, po čemž dojde k závaznému podání písemnosti. (Jiný způsob podpisu podání je pomocí /Ověření identity přihlášením do datové schránky.) Po podání se zobrazí hlášení „Úspěšně jste odeslali podání prostřednictvím sítě Internet.“ Podací číslo xxx, přístupové heslo xxx.
 4. Nebylo-li hlášení podepsáno elektronickým podpisem (/Odeslání písemnosti /Nepodepisovat podání)


  je nutné vytisknout a doručit do 5 dnů na místně příslušný finanční úřad e-tiskopis podání, který se zobrazí po stisku tlačítka /E-Tiskopis.

 5. Pomocí tlačítka /Uložit potvrzení si stáhněte a uložte soubor, který potvrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců daně přijato Vaše podání. Tento soubor je potřeba v případě pochybností předložit správci daně.
 6. K podání můžete dále zobrazit (a následně vytisknout nebo uložit) opis pomocí odkazu /Vyplněný formulář písemnosti – bez barevného pozadí.
 7. Z finanční správy (daneelektronicky@fs.mf.cz) obdržíte automaticky generovaný email „Vaše podání s podacím číslem xxxxxxxxxx bylo přijato na Společném technickém zařízení správce daně.“

 8. Na Daňovém portále můžete průběžně ověřovat stav Vašeho podání pomocí /Zjištění stavu podání.

Chybové hlášky

„Načtený soubor obsahuje fatální chyby v uvedených položkách a bez jejich odstranění není možné jej v aplikaci zpracovat.“ V /Úprava ve formuláři můžete chyby najít, případně opravit. Doporučujeme však chyby opravit přímo v Účtu, poté znovu vytvořit a načíst XML soubor.

Často se na daňovém portálu můžete setkat s propustnou chybou

Příčinou hlášky bývají namíchané sazby 10 a 15 % v řádku 2 (daň na výstupu) nebo řádku 41 (daň na vstupu) přiznání. Nejde o chybu, pouze upozornění na možnou chybu. Hlášku ignorujte.

EPODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Pokud XML soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

V /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /Tisk daňového přiznání /e-Podání DPHDP3 vyberte /Datová schránka volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Chybové hlášky

Chybová hláška „Během připojování došlo k výjimce 401 Unauthorized (Chybné jméno nebo heslo, případně platnost hesla vypršela)“.

V /Datová schránka /Odesílatel zkontrolujte/opravte heslo, případně uživatelské jméno.

Po odeslání

Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves CtrlV) a hesla můžete zkontrolovat odeslání podání v /Odeslané zprávy.

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Někdy potřebujete soubor XML vytvořený pro odeslání přes daňový portál (EPO) či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi.

Soubor s názvem DPHDP3.XML se ukládá do podadresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru, např. v poštovním programu, se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Pokud máte v PC nainstalovaného poštovního klienta, využijte možnosti /e-Podání DPHDP3 /Adresář {MAIL}, kde na souboru DPHDP3.XML klikněte pravým tlačítkem myši a volte /Odeslat /Příjemce e-mailu.

Vlastní název XML souboru i cestu program umožní zadat po změně parametru „Zadávat jména a umístění XML souborů?“ (/Ostatní /Parametry /Další... /Programy) na A.