26. 09. 2018, Ing. Petr Kučera
Postup v případě přijetí zálohy na budoucí plnění. Doklad o přijetí zálohy. Konečné vyúčtování bez doplatku, s doplatkem i přeplatkem.

§ 20a ZDPH: Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Je-li před uskutečněním přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty. Při přijetí úplaty musí být zdanitelné plnění známo dostatečně určitě, tj. je znám předmět dodání (jaké zboží nebo jaká služba), je známa sazba daně a místo plnění.

 1. Dodavatel přijal zálohu

  PENĚŽNÍ DENÍK

 2. Dodavatel vystaví daňový doklad na přijatou platbu

  1. Doplnění údajů pro účely DPH Do věty s přijatou zálohou doplňte DatumDPH (datum přijetí platby), cenu bez daně a daň, číslo dokladu (pro tisk dokladu o přijetí zálohy).

   PENĚŽNÍ DENÍK

  2. Daňový doklad na přijatou platbu Na doplněné větě v deníku stiskněte ShiftF6, zvolte /Jeden doklad a /Přijetí zálohy.

 3. Dodavatel uskutečnil plnění 22. 04. 2018, vystaví konečnou fakturu

  V detailu faktury (v hlavičce či položkách) stiskněte CtrlF7, volte /Tabulka DPH pro zálohu a v řádku základní zadejte cenu bez daně 100.000 a daň 21.000 Kč.

  1. faktura bez doplatku, celková cena 100.000 Kč bez DPH

  2. faktura s doplatkem, celková cena 120.000 Kč bez DPH

  3. faktura s přeplatkem, celková cena 90.000 Kč bez DPH

 4. Dodavatel vystavenou fakturu přenese do financí

  1. faktura bez doplatku
   – přenos do peněžního deníku (není nutný)

  2. faktura s doplatkem
   – přenos do závazků a pohledávek

  3. faktura s přeplatkem
   – přenos do závazků a pohledávek

 5. Kontrolní hlášení

  Věty dle 2a) záloha, 4b) doplatek a 4c) přeplatek převyšují 10.000 Kč, proto vstoupí do oddílu A4.
  KH A4 – Uskutečněná plnění nad 10.000 Kč – ř1,2 (přijatá záloha + doplatek z vyúčtování)
  Řádek DIČ     DokladKH   Datum     ZákladD    Daň
  ------odběratele----------------DPPD-----------------------------
    x CZxxxxxxxxxx 2018051   05.04.18 Z  100000.00  21000.00
    x CZxxxxxxxxxx 2018060   22.04.18 Z  20000.00  4200.00
  
  KH A4 – Uskutečněná plnění nad 10.000 Kč – ř1,2 (přijatá záloha + přeplatek z vyúčtování)
  Řádek DIČ     DokladKH   Datum     ZákladD    Daň
  ------odběratele----------------DPPD-----------------------------
    x CZxxxxxxxxxx 2018051   05.04.18 Z  100000.00  21000.00
    x CZxxxxxxxxxx 2018060   22.04.18 Z  -10000.00  -2100.00