03. 10. 2018, Ing. Petr Kučera
Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, a nebyl převeden na jinou práci, má nárok na náhradu mzdy ve výši 60, 80 či 100 % průměrného výdělku.

Překážky v práci podle Zákoníku práce

Překážky na straně zaměstnavatele řeší §§ 207 až 210 Zákoníku práce. Mezi nejčastější patří prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.

Překážka                      Náhrada v %
na straně zaměstnavatele              průměrné mzdy
-----------------------------------------------------------------
přerušení práce způsobené nepříznivými 
povětrnostními vlivy nebo živelnou událostí     nejméně 60%

závada způsobená poruchou na strojním zařízení
či v dodávce surovin, chybnými pracovními
podklady nebo jinými příčinami (prostoj)       nejméně 80%

jiné překážky na straně zaměstnavatele        100%

Prostoj v Účtu

Příklad: Zaměstnankyně Podešvová kvůli povodním, které zaplavili areál jejího zaměstnavatele, nemohla v období 1. až 3. 8. 2018 konat práci. Zaměstnavatel za prostoj vyplatí 60 % průměrné mzdy. Průměr pro náhrady za předchozí čtvrtletí činí 140 Kč.

 1. Založení nové absence „prostoj“

  V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci volte /Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí a založte absenci

 2. Evidence absence v souboru absencí

  V /Zaměstnanci /Absence /Všechny absence zaevidujte prostoje

 3. Prostoj v měsíční mzdě

  Při zpracování mzdy v souboru /Měsíční mzdy /Mzdy ve formuláři program automaticky sníží o prostoje odpracované dny v měsíci a hodiny celkem.

  V odstavci Náhrady doplňte ručně 4.řádek s možností stanovení sníženého průměru například takto:  Pracovnice má průměr 140.00 Kč/h. Při výpočtu sníženého průměru 140*0,6 (%) = 84 Kč využijte kalkulačku CtrlF5 a přenos výsledku výpočtu pomocí CtrlF4 na požadované místo.

  Program uvede dny a hodiny do Neodpracované doby na druhé straně formuláře mzdy (řádek 5). Důvod neodpracované doby (například „povodeň“, „prostoj“ doplňte ručně).  Obdobně postupujte při zpracování prostoje ve výši 80 nebo 100 % průměrného výdělku.
 4. Prostoj a zdravotní pojištění

  Pokud je vyměřovací základ nižší než minimální mzda zapříčiněn v důsledku překážek na straně zaměstnavatele z důvodů uvedených v § 207 až 209 ZP, hradí doplatek do minima zaměstnavatel.

  V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Parametry /Parametry mezd nastavte „překážky na straně zaměstnavatele, hradí doplatek zdr.poj. do minima?“ A.  V formuláři mzdy bude částka doplatku do minimálního vyměřovacího základu uvedena se znaménkem minus.