17. 10. 2018, Ing. Petr Kučera
Postup evidence zaplacené zálohy a konečného vyúčtování v programu Účto z hlediska odběratele.

Postup evidence zaplacené zálohy, daňového dokladu na zálohu a vyúčtovacího dokladu si ukážeme na konkrétním příkladu.

 1. Odběratel-plátce DPH obdržel zálohovou fakturu (12563) na částku 121.000 Kč, kterou uhradil 21. 8. 2018.

  PENĚŽNÍ DENÍK

 2. Odběratel obdržel dne 25. 8. 2018 daňový doklad (12569) týkající se zaplacené zálohy.

  PENĚŽNÍ DENÍK - možnost A) nová věta  PENĚŽNÍ DENÍK - možnost B) oprava původní věty

 3. Dne 1. 9. 2018 bylo zboží dodáno.

  1. Odběratel obdržel daňový doklad-konečné vyúčtování (12574), ze kterého vyplývá doplatek 24.200 Kč včetně DPH. Doplatek uhradil 10. 9. 2018.

   PENĚŽNÍ DENÍK

  2. Odběratel obdržel daňový doklad-konečné vyúčtování, ze kterého vyplývá přeplatek 12.100 Kč včetně DPH. Přeplatek mu byl vrácen 10. 9. 2018.

   PENĚŽNÍ DENÍK

  3. Odběratel obdržel daňový doklad-konečné vyúčtování, ze kterého žádný doplatek či přeplatek nevyplývá.

   Zápis konečného vyúčtování bez doplatku do financí není nutný. Význam má pouze pro zachování číselné řady došlých faktur a zobrazení v knize faktur.

   PENĚŽNÍ DENÍK

 4. Kontrolní hlášení

  Věty dle 2) (záloha), 3a) (doplatek) a 3b) (přeplatek) převyšují 10.000 Kč, proto vstoupí do oddílu B2.

  KH B2 - Přijatá plnění nad 10.000 Kč - ř40,41
      (zaplacená záloha + doplatek z vyúčtování)
  
  Řádek DIČ     DokladKH   Datum     ZákladD    Daň
  ------dodavatele----------------DPPD-----------------------------
    x CZxxxxxxxxxx 12569    22.08.18 Z  100000.00  21000.00
    x CZxxxxxxxxxx 12574    01.09.18 Z  20000.00  4200.00
  
  KH B2 - Přijatá plnění nad 10.000 Kč - ř40,41
      (zaplacená záloha + přeplatek z vyúčtování)
  
  Řádek DIČ     DokladKH   Datum     ZákladD    Daň
  ------dodavatele----------------DPPD-----------------------------
    x CZxxxxxxxxxx 12569    22.08.18 Z  100000.00  21000.00
    x CZxxxxxxxxxx 12574    01.09.18 Z  -10000.00  -2100.00