22. 10. 2018, Ing. Petr Kučera
Jak vystavit opravný daňový doklad (dobropis). Jak zapsat do financí přijatý dobropis.

VYSTAVENÝ OPRAVNÝ DOKLAD

a) vystavení a tisk opravného daňového dokladu (dobropisu)

Máte-li v seznamu faktur (/Tiskopisy /Faktura /Faktury) fakturu, ke které chcete vytvořit opravný daňový doklad (dobropis) využijte možnosti ShiftF4 /Dobropis „Zkopírovat fakturu jako dobropis (s obrácenými znaménky)?“ A.

Na novém řádku se vytvoří kopie původní faktury s obrácenými znaménky.

Dobropis můžete číslovat jako vystavenou fakturu či pro něj zavést zvláštní dokladovou řadu.

Nezapomeňte na náležitosti opravného daňového dokladu, mezi které patří také evidenční číslo původního dokladu a důvod opravy.

Před tiskem vyberte nabídku /Dobropis.

U plátce bude mít faktura záhlaví „OPRAVNÝ DAŇOVÝ DOKLAD“.

b) přenos do financí

Přenesete-li vystavený dobropis do závazků a pohledávek, bude se od klasické vystavené faktury lišit minusovými znaménky.

Příklad zápisu vystaveného dobropisu v závazcích a pohledávkách.

c) DPH, KH

Vystavený dobropis bude snižovat daň na výstupu v řádku 1 přiznání k DPH. Věta bude zařazena do oddílu A4 kontrolního hlášení, protože převyšuje částku 10 tis. Kč.

PŘIJATÝ OPRAVNÝ DOKLAD

Přijatý opravný daňový doklad (přijatý dobropis) zapište stejně jako přijatou fakturu (použijte stejný druh), ale částky uvádějte s minusovými znaménky.

Příklad zápisu přijatého dobropisu do závazků a pohledávek.

Z hlediska DPH se jedná o snížení odpočtu daně na vstupu, v našem případě o snížení nároku na odpočet v řádku 40 přiznání k DPH. V kontrolním hlášení bude věta zařazena do oddílu B3, neboť částka nepřevyšuje hranici 10 tis. Kč.