02. 01. 2019, Ing. Petr Kučera
Vyhláškou MPSV číslo 333/2018 Sb. se od 1. 1. 2019 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2018.

ZÁKLADNÍ NÁHRADY

S odkazem na § 157/4 Zákoníku práce činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy nejméně:

                     2019     2018
-----------------------------------------------------------------
pro jednostopá vozidla a tříkolky    1,10 Kč    1,10 Kč
pro osobní silniční motorová vozidla   4,10 Kč    4,00 Kč

PRŮMĚRNÉ CENY PHM

S odkazem na § 158/3 Zákoníku práce se stanoví průměrné ceny za 1 litr pohonných hmot takto:

                     2019     2018
-----------------------------------------------------------------
benzin 95 oktanů            33,10 Kč   30,50 Kč
benzin 98 oktanů            37,10 Kč   32,80 Kč
motorová nafta             33,60 Kč   29,80 Kč

TUZEMSKÉ STRAVNÉ

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (státní a příspěvková sféra) zaměstnanci stravné podle § 176/1 zákoníku práce:

Doba trvání pracovní cesty        2019     2018
-----------------------------------------------------------------
  5 až 12 hod.           82 až 97 Kč  78 až 93 Kč
  12 až 18 hod.           124 až 150 Kč 119 až 143 Kč
   nad 18 hod.           195 až 233 Kč 186 až 223 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (podnikatelská sféra) zaměstnanci stravné podle 163/1 zákoníku práce nejméně:

Doba trvání pracovní cesty        2019     2018
-----------------------------------------------------------------
  5 až 12 hod.             82 Kč     78 Kč
  12 až 18 hod.            124 Kč    119 Kč
   nad 18 hod.            195 Kč    186 Kč

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Pro rok 2018 platila vyhláška MPSV číslo 463/2017 Sb.