07. 01. 2019, Ing. Petr Kučera
Přiznání k silniční dani za rok 2018, termín odevzdání, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. Epodání, daňový portál, datová schránka.

Přiznání k dani silniční

Pro rok 2018 platí tiskopisy Přiznání k dani silniční MFin 5407 vzor 16 a Příloha k přiznání MFin 5407/1 vzor 15, které se používaly již pro roky 2014-2017. Aktualizovány byly Pokyny k vyplnění MFin 5408 vzor 26.

Z Účta vytisknete Přiznání k dani silniční až pro 203 vozidel (3 v základní části plus 8 příloh po 25 vozidlech).

Termín podání

Přiznání za rok 2018 je nutno předložit správci daně do 31. ledna 2019.

Snížení/zvýšení sazby daně

 1. Snížení daně u vozidel do stáří 108 měsíců (§ 6/6)

  1. 1 až 36 měsíců ... snížení o 48 %,
  2. 37 až 72 měsíců ... snížení o 40 %,
  3. 73 až 108 měsíců ... snížení o 25 %.
 2. Zvýšení daně u starých vozidel (§ 6/8): U vozidel registrovaných do 31. 12. 1989 ... zvýšení o 25 %
 3. Snížení daně u vozidel nepoužívaných k podnikání (§ 6/9,10)

  1. nákladní vozidla o hmotnosti od 3,5 do 12 tun ... snížení o 100 %,
  2. nákladní vozidla o hmotnosti nad 12 tun ... snížení o 48 %.

U téhož vozidla se současně nepoužije snížení sazby daně podle § 6 odst. 6 a odst. 5, dále dle § 6 odst. 6 a odst. 10 a také dle § 6 odst. 10 a odst. 8 zákona o dani silniční.

Osvobození od daně

Od daně jsou mimo jiné osvobozena:

Zpracování v Účtu

Přiznání k silniční dani za rok 2018 zpracujte v Účtu 2019, případně v Účtu 2018.

Máte-li v /Seznamu poplatníků přiznání za rok 2017 využijte jej jako podklad pro přiznání za rok 2018.

1) V menu /Ostatní /Silniční daň /Seznam poplatníků zkopírujte přiznání roku 2017 pomocí ShiftF4 /S posunutým letopočtem.

Program zkopíruje přiznání na nový řádek, posune letopočet na 2018, přepočítá daň u všech vozidel, vynuluje zaplacené zálohy i datum vyhotovení (podpisu).

Vozidla uvedená do provozu v předchozím roce a používaná jen v měsících zbývajících do konce roku, program převede na používaná po celý další rok (ř23 = A).

2) V detailu formuláře (ShiftF10) zkontrolujte zkopírované údaje, doplňte platby záloh (odstavec 33), datum podpisu, případně další údaje.

3) Volte /Vozidla podrobně a zaktualizujte údaje podle používání vozidel v roce 2018. Pro zvýšení/snížení daně (sloupec 21) využijte číselník (F7). Podobně pro osvobození daně (sloupec 25).

4) V /Tisk daňového přiznání vytiskněte jako /PDF tiskopis nebo podejte elektronicky /e-Podání DSLDP1.

5) Doplatek/přeplatek převeďte do závazků a pohledávek (/Tisk daňového přiznání /Doplatek do závazků nebo /Přeplatek do pohledávek).

6) Připravte zálohy na rok 2019. V /Tisk daňového přiznání /Zálohy na daň silniční zadejte rok (2019). Vytvoří se sestava se zálohami na jednotlivá čtvrtletí.

Po opuštění sestavy pokračujte přenosem záloh do závazků, zadejte druh (PR), firmu (Finanční úřad) a přes nabídku /Všechny zálohy je přeneste.

Vozidla uvedená do provozu v aktuálním roce a používaná jen v měsících zbývajících do konce roku, program při výpočtu záloh dalšího roku považuje za používaná po celý další rok.

ePodání přes Daňový portál

Účto umožňuje přiznání k dani silniční načíst do aplikace EPO a odeslat správci daně jako ePodání.

 1. V /Tisk daňového přiznání /e-Podání DSLDP1 se objeví hláška "Přiznání k dani silniční – vytvořen soubor pro e-Podání na internetu: C:\UCTO2019\{MAIL}\DSLDP1.xml (Ctrl-V)". Potvrďte klávesou Enter.
 2. Postupte na menu /e-Podání na internetu. Na daňovém portálu vytvořený soubor načtěte (/Načtení souboru), zkontrolujte (/Protokol chyb), doplňte/opravte (/Úprava ve formuláři) a odešlete (/Odeslání písemnosti).

ePodání datovou schránkou

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, je povinen podání podle § 72/1 daňového řádu učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71/1 daňového řádu, tj. datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Pokud xml soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

V /e-Podání DSLDP1 vyberte /Datová schránka. V /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Dodatečné přiznání

V dodatečném přiznání nezapomeňte vyplnit: