08. 01. 2019, Ing. Petr Kučera
Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2019, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2018. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2018. Den platby.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2018          Rok 2019
------------------------------------
2.024 Kč          2.208 Kč

Zálohu ve výši 2.208 Kč musí poprvé za leden 2019 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2019) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2019 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2017 platily v roce 2018 zálohy nižší než 2.208 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Maximální měsíční záloha

Rok 2018          Rok 2019
------------------------------------------
není stanovena       není stanovena

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha OSVČ

              Rok 2018      Rok 2019
-------------------------------------------------------
Hlavní činnost       2.189 Kč      2.388 Kč
Vedlejší činnost       876 Kč       955 Kč

Maximální měsíční záloha OSVČ

Rok 2018          Rok 2019
-------------------------------------
35.016 Kč          38.193 Kč

Nová záloha v roce 2019 platí od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018. Pokud z Přehledu za rok 2018 vyplyne nižší záloha oproti předchozímu období, platí již od měsíce, v němž byl Přehled podán.

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce (platí od 1. 1. 2019). Dluh na záloze za kalendářní měsíc, který bude uhrazen do konce následujícího měsíce, není penalizován.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2018          Rok 2019
-------------------------------------
115 Kč           138 Kč

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce. Pojistné na nemocenské pojištění se platí samostatně na jiné číslo účtu než-li pojistné na důchodové pojištění a pod jiným variabilním symbolem (rodné číslo OSVČ).

DEN PLATBY

Za den platby u zdravotního, důchodového i nemocenského pojištění se považuje den připsání částky na účet příjemce.

ZDROJE