31. 01. 2019, Ing. Petr Kučera
Změny v oblasti mezd v roce 2019. Minimální mzda, nízké příjmy, vysoké příjmy, redukční hranice, exekuční kalkulačka, náhrada za nemoc. Porovnání s rokem 2018.

Změny v roce 2019

1) Minimální mzda, bonus, příplatek za ztížené prostředí

Zvyšuje se minimální mzda. Důsledkem zvýšení minimální mzdy jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu i zvýšení příplatku za ztížené prostředí.

                  2019      2018
-----------------------------------------------------------------
minimální měsíční mzda      13.350     12.200
minimální hodinová mzda      79,80     73,20
měsíční příjem pro bonus      6.675     6.100
roční příjem pro bonus      80.100     73.200
příplatek za ztížené prostředí   7,98      7,32

2) Nízké příjmy (do 2.500 Kč) – zdanění

Příjmy nepřevyšující 2.500 Kč/měs. při nepodepsaném prohlášení podléhají srážkové dani. Oproti roku 2018 se nemění. Připravena je novela zákona o daních z příjmů, která sjednotí hranici zdanění srážkovou daní s odvodem sociálního a zdravotního pojištění (tj. částkou rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění). Účinnost se předpokládá v průběhu 1. pololetí letošního roku.

příjmy               daň 2019      daň 2018
-----------------------------------------------------------------
 do 2.500 Kč, nepodepsal prohl.   srážková      srážková
 od 2.501 Kč, nepodepsal prohl.   zálohová      zálohová
 do 2.500 Kč, podepsal prohl.    zálohová      zálohová

3) Nízké příjmy (do 3.000 Kč) – sociální a zdravotní pojištění

Zvyšuje se rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

                    2019        2018
-----------------------------------------------------------------
rozhodná částka pro účast
zaměstnanců na nemocenském poj.    3.000        2.500

Příjmy z dohody o pracovní činnosti (jako zaměstnání malého rozsahu) nepřevyšující 2.999 Kč/měs. nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

příjmy z DPČ        zdr. a soc. 2019  zdr. a soc. 2018
-----------------------------------------------------------------
 do 2.499 Kč               NE         NE
 od 2.500 Kč do 2.999           NE         ANO
 od 3.000 Kč               ANO         ANO

4) Vysoké příjmy (nad cca 120 tis. Kč)

Zvyšují se hranice pro solidární zvýšení daně a maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění.

hranice pro solidární zvýšení daně   2019        2018
-----------------------------------------------------------------
měsíční               130.796       119.916
roční               1.569.552      1.438.992
maxim. vyměřovací základ soc. poj.   2019        2018
-----------------------------------------------------------------
roční               1.569.552      1.438.992

5) Redukční hranice pro nemocenské dávky

Zvyšují se redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci i redukční hranice denního výdělku pro nemocenské dávky.

Redukce průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci

                    2019        2018
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%        190,75       175,00
2. redukční hranice 60%        286,13       262,33
3. redukční hranice 30%        572,25       524,65

Redukce průměrného denního výdělku pro nemocenské dávky ČSSZ

                    2019        2018
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%        1.090        1.000
2. redukční hranice 60%        1.635        1.499
3. redukční hranice 30%        3.270        2.998

6) Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Změna výpočtu exekučních srážek je dána zvýšením částky normativních nákladů na bydlení. Životní minimum se nemění.

                    2019        2018
-----------------------------------------------------------------
normativní náklady na bydlení     6.233        5.928

7) Náhrada za nemoc

Karenční doba (první tři neplacené dny nemoci) bude zrušena od 1. 7. 2019.

Upozornění

Mzdy za leden 2019 zpracujte v Účtu 2019!