06. 03. 2019, Ing. Petr Kučera
Jak zapsat příjmy ze zaměstnání v Německu do daňového přiznání. Použití metody vynětí s výhradou progrese. Příjmy ze Slovenska.

Obecně k příjmům

Český poplatník (rezident ČR) pan Stehlík kromě příjmů ze závislé činnosti v ČR měl v roce 2018 také příjmy ze zaměstnání v Německu.

Oba příjmy ze závislé činnosti musí uvést do svého daňového přiznání, i když příjmy z Německa budou ze zdanění vyňaty. Metoda vynětí vyplývá ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a Německem.

Rekapitulace příjmů

                   ČR      Německo
-------------------------------------Kč-----------Kč-------------
hrubý příjem             400.000   100.000
pojistné hrazené zaměstnavatelem   136.000
základ daně             536.000

Daňové přiznání

V daňovém přiznání stiskněte CtrlF7, vyberte /Zaměstnání § 6 a zadejte údaje o příjmech od českého i německého zaměstnavatele. U německých příjmů uveďte i úhrn pojistného podle českých předpisů (34 % z hrubých příjmů).

Dále věnujte pozornost řádkům:

Daňové přiznání může být vyplněno takto:


Při vyloučení dvojího zdanění nezapomeňte na vyplnění přílohy Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění. Přílohu (bez vazby na přiznání, ale s možností editace) najdete v /Tisk daňového přiznání /PDF tiskopis /Dvojí zdanění.

Příjmy ze zaměstnání na Slovensku

Příjmy ze zaměstnání na Slovensku podléhají metodě zápočtu daně. Za podmínek § 38f/4 mohou být příjmy ze zdanění vyjmuty podobně jako příjmy ze zaměstnání v Německu.

Podmínky:

 1. jedná se o příjmy ze ZČ vykonávané ve státě, s nímž má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění,
 2. příjem plyne od zaměstnavatele, který je rezidentem státu, kde je činnost vykonávána,
 3. tyto příjmy byly ve státě zdroje zdaněny (viz Pokyn GFŘ-D-22).