25. 03. 2019, Ing. Petr Kučera
Od 1. 7. 2019 se snižují sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %, tj. z 2,3 % na 2,1 % z vyměřovacího základu.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení

             sazba do 30.06.19   sazba od 01.07.19
-----------------------------------------------------------------
zaměstnavatelé          25,0 %        24,8 %
 z toho 
 na nemocenské poj.       2,3 %         2,1 %
 na důchodové poj.       21,5 %        21,5 %
 na polit. zaměstnanosti     1,2 %         1,2 %

zaměstnanci            6,5 %         6,5 %

OSVČ - sociální pojištění    29,2 %        29,2 %
 z toho
 na důchodové poj.       28,0 %        28,0 %
 na polit. zaměstnanosti     1,2 %         1,2 %

OSVČ - nemocenské pojištění    2,3 %         2,1 %
 minimální měs. částka      138 Kč        126 Kč

Zdroj