15. 04. 2019, Ing. Petr Kučera
Dva způsoby výpočtu daně z přidané hodnoty. Výsledky obou výpočtů byly na základě novelizace § 37 ZDPH od 1. 4. 2019 sjednoceny. Rozdíly oproti stavu do 31. 3. 2019. Postup v Účtu.

ZÁKLAD DANĚ

Podle § 36 zákona o DPH (dále jen ZDPH) je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění bez daně. Výpočet daně určuje § 37 ZDPH, a to z ceny bez daně (písm. a) i ceny včetně daně (písm. b).

Příklad: Podnikatel prodal dodávkový automobil za cenu včetně daně za 121.000 Kč. Sazba DPH činí 21 %. Jak takový prodej zapsat na daňový doklad? Oba způsoby výpočtu si ukážeme v detailu faktury.

VÝPOČET Z CENY BEZ DANĚ

V hlavičce faktury musí být parametr JednCena vč.DPH? nastaven na N.

VÝPOČET Z CENY VČETNĚ DANĚ

V hlavičce faktury musí být parametr JednCena vč.DPH? nastaven na A.

1) Stav po 1. 4. 2019

Výpočet daně z ceny včetně daně se od 1. 4. 2019 řídí novelizovaným § 37 písm. b ZDPH. Daň se vypočte jako rozdíl mezi

  1. cenou včetně daně a
  2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 (případně 1,15 pro sníženou sazbu či 1,10 pro druhou sníženou částku).

DPH v našem případě: 121.000 – 121.000/1,21 = 21.000

2) Stav do 31. 3. 2019

Výpočet daně z ceny včetně daně se do 31. 3. 2019 řídil § 37 odst. 2 ZPDH.

Daň se vypočítá vynásobením ceny včetně daně a koeficientu. Koeficient = sazba daně / (100 + sazba daně), zaokrouhlí se na čtyři desetinná místa. Koeficient pro sazbu 21 % = 0,1736 (pro 15 % = 0,1304, pro 10 % = 0,0909)

DPH v našem případě: 121.000 * 0,1736 = 21.005,60

Výpočty můžete zkontrolovat také v kalkulačce pro daň z přidané hodnoty (/Ostatní /Kalkulačky /Daň z přidané hodnoty nebo AltF5 kdekoliv v editaci).

Výpočet z ceny včetně DPH platný do 31. 3. 2019 lze používat ještě 6 měsíců, tedy do 30. 9. 2019.

DALŠÍ PARAMETRY VÝPOČTU A ZAOKROUHLENÍ DPH

Parametry /Zaokrouhlení (/Faktura /Parametry) určují způsob a směr zaokrouhlení zvlášť pro hotovostní faktury a zvlášť pro faktury hrazené bezhotovostně. Časový parametr stanoví, od kterého data vystavení zaokrouhlovací údaje platí. Parametr Pokyn D-253 určuje způsob výpočtu DPH a ceny bez daně po zaokrouhlení celkové částky podle pokynu Ministerstva financí ČR D-253.

Příklad (doporučené nastavení):

Zápis určuje, že od 1. 1. 2009 (= DatumDPH) bude DPH spočítána na dvě desetinná místa, celková částka u faktur bezhotovostních bude uvedena na dvě desetinná místa, celková částka u hotovostních faktur bude zaokrouhlena na celé koruny matematicky a výpočet podle pokynu D-253 nebude použit.