25. 04. 2019, Ing. Petr Kučera
Zápis majetku na kartu. Již odpisovaný majetek, majetek vyloučený z odpisování, snížení/přerušení odpisů, ručně odpisovaný majetek.

MAJETEK JIŽ ODPISOVANÝ

Jak vytvořit kartu majetku v případě, že v roce 2017 bylo pořízeno auto Honda CR-V se vstupní cenou 565 tis. Kč a za rok 2017 i 2018 byly uplatňovány rovnoměrné odpisy (2017 – 62150 Kč, 2018 – 125713 Kč)?

1) Pořiďte kartu majetku

Vytvořte kartu majetku v /Inventář /Dlouhodobý majetek /Formulář, F2 (nová věta).

Po pořízení věty a odskoku na další se vraťte klávesou F2 na nově vytvořenou kartu, stiskněte CtrlF7 a potvrďte /Uplatněné odpisy.

2) Doplňte uplatněné odpisy za roky 2017 a 2018. Standardní sazby a odpisy program dosadí automaticky. Údaje lze v případě potřeby editovat.

3) Vraťte se (ESC) k editaci karty. Zkontrolujte pořadový rok odpisování a aktuální odpis 2019 ve sloupci „předpoklad“. Skutečný odpis (sazba a částka) rovnající se předpokládanému získáte tak, že na příslušném údaji stisknete klávesy CtrlF4.

MAJETEK VYLOUČENÝ Z ODPISOVÁNÍ

Jak zapsat majetek, který nelze odpisovat, např. pozemek.

Způsob odpisování zadejte ručně (na příslušném údaje stiskněte mezerník nebo vyberte z číselníku po F7), odpisovou skupinu vyprázdněte mezerníkem.

SNÍŽENÍ/PŘERUŠENÍ ODPISŮ

Vypočítanou částku rovnoměrných odpisů může poplatník na základě svého rozhodnutí snížit. Sníženou částku zapište do sloupce Skutečnost.

Při opuštění karty program nahlásí „Pozor, nesouhlasí předpokládaný (125713.00) a skutečný (500000.00) odpis“ a následně nabízí „Opravit skutečnou sazbu a odpis podle předpokladu?“. Uveďte N.

Při přerušení odpisování se do skutečnosti zapíše sazba i odpis ve výši 0.

RUČNĚ ODPISOVANÝ MAJETEK

Některý majetek nelze odpisovat rovnoměrně ani zrychleně. Jde například o software (nakoupený podnikatelem, který účtuje podvojně) se vstupní cenou vyšší než 60 tis. Kč. Odpisuje se rovnoměrně po dobu nejméně 36 měsíců.

Příklad: Software za 100 tis. Kč (bez DPH) nakoupený podnikatelem v březnu 2019, odpis 36 měsíců. Jak zapsat do Účta?

Na kartě majetku zadejte Způsob odpisování ručně (mezerník) a částku odpisu vypočítejte bokem a dosaďte ručně. Využít můžete kláves CtrlF5 (vypočítej) a CtrlF4 (výsledek dosadit na místo kurzoru). V našem případě 100000/36 = 2778 (měsíční odpis) vynásobeno 9 (odpis za 04 až 12) = 25002 Kč.