03. 05. 2019, Ing. Petr Kučera
Odměna člena družstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění.

OBECNĚ

Odměny členů družstev pobíranou mimo pracovní poměr (patří sem i odměna člena představenstva družstva za podmínek, že jde o člena družstva a nekoná práci pro družstvo v pracovním poměru) podléhají zálohové nebo srážkové dani z příjmů ze závislé činnosti. Při překročení rozhodného příjmu podléhají též odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

 1. poplatník podepíše prohlášení: Odměna člena družstva podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti dle § 6/1/b ZDP. Z odměny odvede plátce zálohovou daň ve výši 15 % ze základu daně, případně se solidárním zvýšením daně ve výši 7 %.
 2. poplatník nepodepíše prohlášení: Odměna nepřesahující částku 3.000 Kč/měs. (částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, platí od 1. 5. 2019) podléhá srážkové dani, odměna nad 3.000 Kč podléhá zálohové dani. Do 30. 4. 2019 šlo o částku 2.500 Kč.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměna podléhá nemocenskému a důchodovému pojištění. Podmínkou je odměna alespoň ve výši rozhodného příjmu (pro rok 2019 3.000 Kč, pro rok 2018 2.500 Kč za měsíc). Pro odměnu platí maximální vyměřovací základ.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměna člena družstva podléhá odvodu pojistného na zdravotní pojištění. Podmínkou je odměna alespoň ve výši započitatelného příjmu (v roce 2019 3.000 Kč, v roce 2018 2.500 Kč za měsíc). Maximální vyměřovací základ byl zrušen.

ÚČTO

1) Kategorie

Pro odměnu člena družstva použijte (založte) kategorii DR. V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců do /Číselník kategorií zadejte řádek takto:

Kat Název       Zdr Soc OSSZ Nem StatZ PlatíOd
-------------------------------------------------------
DR člena družstva   %  %  O  P  N  01.01.2012

U údaje Zdr může být místo % uvedeno M, je-li odměna jediným příjmem. Zdravotní pojištění bude v tomto případě počítáno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu, tj. minimální mzdy.

Tip: V /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a potřebnou (chybějící) kategorii převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

2) Kódy pro ELDP

Pro člena družstva se použije kód O++. V Účtu nutno zkontrolovat/opravit ve formuláři ELDP.

3) Příklady odměn, květen 2019

a) Hrubá mzda 2999 Kč

b) Hrubá mzda 3000 Kč

c) Hrubá mzda 3001 Kč

4) Zákonné pojištění

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele se na odměny členů družstva nevztahuje.