09. 05. 2019, Ing. Petr Kučera
Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

OBECNĚ

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva podléhá zálohové nebo srážkové dani z příjmů ze závislé činnosti a odvodu zdravotního pojištění. Nepodléhá odvodu sociálního pojištění.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Odměna člena zastupitelstva je příjmem ze závislé činnosti dle § 6/1/a/2.

 1. poplatník podepíše prohlášení: Odměna podléhá zálohové dani ve výši 15 % ze základu daně.
 2. poplatník nepodepíše prohlášení: Odměna nepřesahující částku 3.000 Kč/měs. (částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, platí od 1. 5. 2019) podléhá srážkové dani, odměna nad 3.000 Kč podléhá zálohové dani. Do 30. 4. 2019 šlo o částku 2.500 Kč.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Neuvolněný člen zastupitelstva nepatří mezi osoby účastné nemocenského pojištění. Odměna tedy nepodléhá odvodu sociálního pojištění.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměna člena zastupitelstva vždy podléhá odvodu pojistného na zdravotní pojištění.

ÚČTO – KATEGORIE

Pro odměny člena zastupitelstva založte kategorii CZ. V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců do /Číselník kategorií zadejte řádek takto:

Kat Název           Zdr Soc OSSZ Nem StatZ PlatíOd
----------------------------------------------------------------
CZ člen zastupitelstva     %  0    N  N

ÚČTO – PŘÍKLADY ODMĚN

Období: květen 2019

a) Odměna 3000 Kč

b) Odměna 3001 Kč

ODMĚNA ČLENA VOLEBNÍ KOMISE

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise:

 1. při nepodepsaném prohlášení podléhá příjem do 3.000 Kč/měs. (do 30. 4. 2019 do 2.500 Kč/měs.) srážkové dani z příjmů fyzických osob,
 2. do částky 2.999 Kč/měs. (v roce 2018 do 2.499 Kč) nepodléhá odvodu sociálního pojištění,
 3. nepodléhá odvodu zdravotního pojištění.

Pro odměny člena volební komise založte kategorii CVK. V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců do /Číselník kategorií zadejte řádek takto:

Kat Název           Zdr Soc OSSZ Nem StatZ PlatíOd
----------------------------------------------------------------
CVK člen volební komise     0  %    P  N