05. 06. 2019, Ing. Petr Kučera
Kdy se jedná o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Nárok na dovolenou. Osobní evidence. Příklady mezd.

OBECNĚ

Pracovní doba může být rozvržena nerovnoměrně na určité období (26 týdnů, resp. 52 týdnů v případě dohody v kolektivní smlouvě), přičemž průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí překročit stanovenou týdenní pracovní dobu (40 hodin). Délka směny nesmí překročit 12 hodin.

NÁROK NA DOVOLENOU

Nárok na dovolenou při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby řeší ZP v § 213 odst. 4. „Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru.“

Příklad 1: Pan Novotný má v roce 2019 odpracovat 183 směn (dnů). Nárok na dovolenou podle ZP činí 4 týdny. Kolik dnů činí skutečný nárok na dovolenou?

Počet pracovních dnů připadajících na 1 týden: 183/52,14=3,51
(Počet týdnů v roce: 365/7=52,14)
Počet dnů dovolené:             4*3,51=14,04

Pan Novotný má nárok na 14 dnů dovolené (tzn. 14 dnů připadajících na jeho směny). Jde o předběžný výpočet, přesný nárok na dovolenou v daném roce lze zjistit až po skončení tohoto roku.

OSOBNÍ EVIDENCE

Týdenní úvazek (není v našem případě důležitý) dosaďte podle výpočtu:

    pracovní dny za 2 týdny/počet týdnů
            (3 + 4)/2 = 3,5
    pracovní doba za 2 týdny/počet týdnů
            (36+44)/2 = 40

Týdenní úvazek   3.5 dne 40.00 hod.
Pracovní doba   11.43 (vypočtený údaj)

Nárok na dovolenou (doplňte dle výpočtu z příkladu 1): 14

MĚSÍČNÍ MZDA BEZ ABSENCE

Příklad 2: Pan Novotný má uzavřenou pracovní smlouvu s touto pracovní dobou: lichý týden – 3 směny po 12 hodinách, celkem 36 hod.; sudý týden – 4 směny po 11 hodinách, celkem 44 hod. Má měsíční mzdu ve výši 30.000 Kč. V červenci odpracoval 16 směn, celkem 182 hodin. Absenci neměl.

Formulář mzdy:

Dny a hodiny v měsíci
Dny v měsíci     16.0 dny (přepsat podle plánu směn)
Hodiny v měsíci   182.0 hod (přepsat podle plánu směn)
Odprac. čas, složky mzdy
Odprac. dny v měsíci 16.0 dny (doplní se automaticky)
Hodin celkem    182.0 hod (přepsat podle skutečnosti)
V měsíční mzdě   182.0 hod (doplní se automaticky)

Ostatní údaje program dosadí automaticky.

MĚSÍČNÍ MZDA S ABSENCÍ

Příklad 3: Pan Novotný má uzavřenou pracovní smlouvu s touto pracovní dobou: lichý týden – 3 směny po 12 hodinách, celkem 36 hod.; sudý týden – 4 směny po 11 hodinách, celkem 44 hod. Má měsíční mzdu ve výši 30.000 Kč. V květnu odpracoval 9 směn z celkových 16, celkem 104 hodin. Měl 7 dnů (směn) dovolenou. Průměr pro náhrady za I. čtvrtletí 2019 činí 181.05 Kč/hod. Jak vyplnit formulář mzdy?

Absence: Vyplňte absence (/Zaměstnanci /Absence /Jeden pracovník), např.

00702 Novotný D dovol D 20.05.19 Po 31.05.19 Pá 12.0 7.0(!)

Poslední údaj s vykřičníkem značí počet pracovních dnů pana Novotného, resp. počet dnů, na které připadají jeho pracovní směny. Implicitní hodnotu (10 dnů) je nutno v tomto případě přepsat.

Formulář mzdy:

Dny a hodiny v měsíci
Dny v měsíci     16.0 dny (přepsat podle plánu směn)
Hodiny v měsíci   182.0 hod (přepsat podle plánu směn)
Odprac. čas, složky mzdy
Odprac. dny v měsíci 9.0 dny (doplní se automaticky)
Hodin celkem    104.0 hod (přepsat podle skutečnosti)
V měsíční mzdě   104.0 hod (doplní se automaticky)
Náhrady
Dovolená 7.0 dny 78 hod. 14122 Kč

Počet hodin dovolené pořiďte ručně podle počtu hodin v zameškaných směnách, ostatní údaje program dosadí automaticky.