26. 06. 2019, Ing. Petr Kučera
Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec ukončil pracovní poměr a nevyčerpal či přečerpal dovolenou.

NEVYČERPANÁ DOVOLENÁ

Příklad 1: Zaměstnanec ke dni 31. 5. 2019 (ukončení pracovního poměru) nevyčerpal 3 dny dovolené. Za nevyčerpanou dovolenou zaměstnavatel proplatí zaměstnanci náhradu.

Absence

U proplacení nevyčerpané dovolené se nejedná o absenci, žádnou tedy nezadávejte.

Formulář mzdy

Ve mzdě za květen (/Měsíční mzdy /Mzdy ve formuláři) zapište do oddílu náhrad na řádek číslo 4 nevyčerpanou dovolenou v hodinách (v našem případě 3 dny = 24 hod.) a řádek (Zbývá dov) vynulujte.

Osobní evidence

V osobní evidenci snižte nárok na dovolenou o proplacené dny.

PŘEČERPANÁ DOVOLENÁ

Příklad 2: Zaměstnanec ke dni 31. 5. 2019 (ukončení pracovního poměru) o 2 dny přečerpal nárok na dovolenou. O náhradu za přečerpanou dovolenou zaměstnavatel sníží mzdu.

Absence

U vrácení náhrady za přečerpanou dovolenou se nejedná o absenci, žádnou tedy nezadávejte.

Formulář mzdy

Ve mzdě za květen (/Měsíční mzdy /Mzdy ve formuláři) zapište do oddílu náhrad na řádek číslo 4 přečerpanou dovolenou v hodinách (se znaménkem minus, v našem případě 2 dny = – 16 hod.) a řádek (Zbývá dov) vynulujte.

Program vypočítá náhradu jako součin počtu hodin a průměru pro náhrady a sníží hrubou mzdu (26000 – 2320 = 23680 Kč).

U zdravotního pojištění zaměstnance program kontroluje dodržení minimálního vyměřovacího základu, pokud je pro něj povinný.