08. 07. 2019, Ing. Petr Kučera
Postup v případě nemoci zaměstnance. Náhrada za nemoc. Nemocenská. Příklad zpracování absencí a mzdy.

NÁHRADA ZA NEMOC

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným (nebo kterému byla nařízena karanténa), přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy.

Stav do 30. 6. 2019: Náhrada mzdy nepřísluší za první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn.

Stav od 1. 7. 2019: Náhrada mzdy přísluší již od 1. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku.

Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel.

NEMOCENSKÉ

Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní.

Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti (nařízené karantény) a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Výše nemocenského za kalendářní den činí

  1. 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
  2. 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
  3. 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Nemocenské vyplácí ČSSZ.

NEMOC NA PŘELOMU ROKU

Pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla před 1.1. a trvá i po 31.12. předchozího roku, použije se od 1.1. průměrný výdělek platný k 1.1. a zredukuje se podle nových redukčních hranic.

POSTUP V ÚČTU

Zpracování absence

Absenci zadejte před zpracováním mzdy v /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Absence /Všechny absence.

Příklad: Zaměstnanec nemocen od 5.7. do 5. 8. 2019.

Zadejte absenci s druhem N za měsíc červenec, tj. 5.7. až 31. 7. 2019.

Před dokončením zápisu vydá program hlášení o rozdělení nemoci do dvou vět.

Po odsouhlasení vzniknou dvě věty. U absence N2 se jedná o náhradu za nemoc placenou zaměstnavatelem, absence N3 značí nemocenskou hrazenou ČSSZ.

Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby je třeba řádky editovat (opravit) dle skutečnosti.

Pokračující nemoc v srpnu zadejte stejným způsobem, tj. druhem absence N, období od 1.8. do 5. 8. 2019. Program naváže na předcházející měsíc, tj. z absence N „vyrobí“ N3.

Zpracování mzdy

Při zpracování mzdy (/Měsíční mzdy /Mzdy ve formuláři) za červenec program dosadí nemoc N2 (Nem zam) a N3 (Nem soc) do neodpracovaných dnů, spočítá náhradu za prvních 14 dnů nemoci a doplní vyloučené doby (NemDáv a Důch).

Výpočet náhrady za nemoc je odvislý od výše průměru pro náhrady. Podrobnosti zjistíte tak, že na údajích RPV a NáhrN stiskněte klávesu Insert.


Příloha k žádosti o dávku

Přílohu k žádosti o ošetřovné najdete v Účtu 2019 v menu /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Období (nastavte rozhodné období) /Nemocenské dávky /Příloha k žádosti o dávku. Rozhodným obdobím je obvykle období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost.

Ve /Formulář nezapomeňte na správný typ žádosti (N), doplnění čísla rozhodnutí, případně další údaje.

Tiskopis lze vytisknout jako PDF tiskopis či ho lze poslat elektronicky přes VREP (/e-Podání NEMPRI18 /Poslat přes VREP) nebo pomocí datové schránky (/e-Podání NEMPRI18 /Datová schránka) nebo přes portál ČSSZ (/e-Podání NEMPRI18 /Portál ČSSZ).

Podklady pro kontrolu OSSZ

Jako podklad pro kontrolu výpočtu náhrady za nemoc slouží sestavy, které najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Tiskové sestavy (zadejte příslušné /Období) /Sociální pojištění /Náhrady za nemoc, např. /Výpočet náhrad za nemoc.


S tím souvisí: Ošetřovné, Další nemocenské dávky, Příloha k žádosti o dávku