05. 08. 2019, Ing. Petr Kučera
Jiné důležité osobní překážky v práci s náhradou mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Absence v Účtu.

LEGISLATIVA

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy, je uveden v příloze k nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Náhrada mzdy se poskytne ve výši průměrného výdělku.

Vyšetření nebo ošetření

Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce

Znemožnění cesty do zaměstnání

Svatba

Narození dítěte

Úmrtí

Doprovod

Pohřeb spoluzaměstnance

Přestěhování

Vyhledání nového zaměstnání

ABSENCE V ÚČTU

Pokud zaměstnanec čerpá celodenní volno s náhradou mzdy, použijte absenci P. Nemáte-li ji v číselníku, doplňte ji takto: v /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a potřebnou (chybějící) absenci převezměte do svého číselníku klávesou Enter.