07. 08. 2019, Ing. Petr Kučera
Jiné důležité osobní překážky v práci bez náhrady mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Absence v Účtu.

LEGISLATIVA

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno bez náhrady mzdy, je uveden v příloze k nařízení vlády číslo 590/2006 Sb.

Vyšetření nebo ošetření

Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků

Svatba

Narození dítěte

Přestěhování

Vyhledání nového zaměstnání

Doprovod

ABSENCE V ÚČTU

Pokud zaměstnanec čerpá celodenní volno bez náhrady mzdy, použijte absenci NV. Nemáte-li ji v číselníku, doplňte ji takto: v /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a potřebnou (chybějící) absenci převezměte do svého číselníku klávesou Enter.