12. 08. 2019, Ing. Petr Kučera
Export příkazu k úhradě z Účta a jeho import do Fio banky.

ÚČTO -> FIO banka

Účto umí vyexportovat příkaz k úhradě ve formátu ABO. Uložený soubor lze importovat do systému FIO banky.

EXPORT Z ÚČTA

Nastavení HomeBankingu

V /Ostatní /Parametry /HomeBanking aktivujte HomeBanking tím, že v /Používat HomeBanking? nastavte (klávesou Enter) na ANO. Dále v /Seznam bank zapněte Fio banku, tj. ve sloupci Zap zadejte A.

Klávesou ESC se vraťte o menu zpět a vyberte /Fio banka Fio 2010. Program je nastaven tak, aby příkazy k úhradě ukládal pod názvem UCTOPRIK.KPC do podadresáře {HOBA} (obvykle v C:\UCTO2019). Cestu i název můžete podle potřeby změnit.

Export příkazu k úhradě

V /Finance /Závazky a pohledávky /Příkazy k úhradě v /Výběr plateb vyberte položky pro příkaz a v /Příkaz k úhradě jej vystavte. V detailu příkazu volte /Tisk /HomeBanking

/Exportovat příkaz pro banku a potvrďte nabízenou cestu a název „{HOBA}\UCTOPRIK.KPC“. Objeví se hlášení:

Účto vygenerovalo příkaz k úhradě ve formátu ABO s názvem UCTOPRIK.KPC a uložilo jej do C:\UCTO2019\{HOBA}.

IMPORT DO FIO BANKY

Spusťte www stránky Fio banky a přihlaste se do Internetbankingu. V /Poslat peníze vyberte /Import plateb a inkas.

Zkontrolujte formát „ABO platby a inkasa“ a v řádku Soubor klikněte na /Procházet.

Zde v C:\UCTO2019\{HOBA} nalistujte soubor UCTOPRIK.KPC. Potvrďte /Otevřít.

Dále /Nahrát.

Nyní již můžete importovaný příkaz autorizovat (obvykle SMS kódem) a odeslat ke zpracování.