26. 08. 2019, Ing. Petr Kučera
Příjmy z nájmu nemovité věci z pohledu zákona o DPH i zákona o daních z příjmů. Příklady zápisů v Účtu.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Nájem jako osvobozené plnění

Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně.

Příjem z nájmu nemovité věci je plněním osvobozeným od DPH bez nároku na odpočet daně.

Příklad 1:

Nájem jako osvobozené plnění patří do ř.50 přiznání k DPH. Správný zápis do přiznání k DPH zajistí druh NAJ s údajem Spec Řád 50.

Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Číselník druhů pomocí AltF2 vyvolejte „vzory pro číselník druhů“ a požadovaný druh převezměte klávesou Enter (Přidat xxx do číselníku druhů? A) do svého číselníku.

Nájem jako plnění se základní sazbou

Výjimkou z osvobození je

  1. krátkodobý nájem nemovité věci (nejvýše 48 hod.),
  2. poskytnutí ubytovacích služeb,
  3. nájem prostor a míst k parkování vozidel,
  4. nájem bezpečnostních schránek,
  5. nájem strojů nebo jiných upevněných zařízení.

U všech výjimek se vždy uplatní základní sazba daně.

Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň. Od 1. 1. 2021 nebude platit pro nájem stavbyrodinného domu, obytného prostoru, jednotky, pozemku se stavbourodinného domu, práva stavby k rodinnému domu ap.

Příklad 2:

Nájmem je také

Nájmem je také podnájem, pacht a podpacht.

Nájmem není

O nájem nemovité věci se nejedná v případě nájmu prostor na umístění reklamní tabulí, bilboardů, antén a vysílačů na střeše, prodejních automatů v prostorách objektů atd.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Příjmy z nájmu

Příjmy z nájmu jsou:

Příjmy ze SJM

Příjmy z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z manželů, a to i v případě, že plynou z více pronajatých nemovitých věcí nebo movitých věcí, a to i rozdílného charakteru (např. dům, byt, chata, garáž, pozemek).

Podnájem, pacht

Ustanovení zákona upravující nájem se použije i pro pacht, podnájem, podpacht.

Nájem věci v obchodním majetku

Nájem nemovité věci vložené do obchodního majetku je příjmem z podnikání dle § 7 zákona o daních z příjmů (ZDP).

Nájem věci mimo obchodní majetek

Nájem nemovité věci nevložené do obchodního majetku je příjmem z nájmu dle § 9 ZDP. Příjem nepatří do peněžního deníku. Bude-li tam (např. kvůli DPH), musí být zapsán jako jiný příjem bez vlivu na zisk (druh JPR).

Výdaje

Poplatník s příjmy z nájmu může uplatnit buď skutečné výdaje nebo výdaje procentem z příjmů, a to ve výši 30 %, maximálně 600 tis. Kč.