28. 08. 2019, Ing. Petr Kučera
Výběr nejzajímavějších údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2018. Porovnání s předchozími roky.

Celkem 94 stránek má Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2018. Vybrali jsme několik důležitých čísel a komentářů.

Daňové příjmy

daň             inkaso 2015 inkaso 2016 inkaso 2017 inkaso 2018
               (mld. Kč)  (mld. Kč)  (mld. Kč)  (mld. Kč)
---------------------------------------------------------------------------
DPH               331     349     381     413
DPPO              138     156     162     166
srážková             25     24     25     26
silniční             6      6      6      6
darovací             -4      0      0      0
z nab. nem. věcí         11     13     12     14
DPFO               2      7      8      8
závislá činnost         136     149     169     194
z nemovitých věcí        10     11     11     11
odvod z elekt. ze slun. zář.   2      2      2      2
ostatní             13     15     20     14
---------------------------------------------------------------------------
CELKEM             670     732     796     854

Komentář k dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

Rok                   2014  2015  2016  2017  2018
---------------------------------------------------------------------------
Inkaso (mld. Kč)             1   2   7   8   8

Rozhodující příčinou příznivého vývoje bylo přetrvávající oživení ve většině odvětví české ekonomiky. K dalším pozitivním faktorům patří:

Mezi faktory, které ovlivnily inkaso DPFO negativně patří:

Počet podaných přiznání k DPFO

Za rok                  2013  2014  2015  2016  2017
---------------------------------------------------------------------------
Počet podaných přiznání (tis.)     2.118 2.307 2.291 2.225 2.213

Příslušenství daně

Příslušenstvím daně se rozumí úroky, penále, pokuty a náklady řízení.

Za rok 2018 bylo finančními orgány evidováno příslušenství daní v celkové výši 15,2 mld. Kč (v roce 2017 16,7 mld. Kč). Prominuto bylo příslušenství za 0,6 mld. Kč (v roce 2017 0,4 mld. Kč).

Daňové subjekty

Daň                 Počet aktivních subjektů (v tis.)
                  2015    2016    2017    2018
---------------------------------------------------------------------------
DPH                 564    557    569    589
DPPO                568    590    614    638
DPFO               2.147   2.130   2.106   2.137
DPFO závislá činnost        540    550    559    568
daň z nemovitých věcí       3.894   3.960   4.006   4.054

Daňové nedoplatky

Vývoj kumulovaných nedoplatků

Rok                2014  2015  2016  2017  2018
---------------------------------------------------------------------------
Všechny daně celkem (mld. Kč)    111   108   56   50   42
Z toho DPH:             74   76   37   33   27

Daňové kontroly

                  2014  2015  2016  2017  2018
---------------------------------------------------------------------------
počet (tis.)            37,1  27,4  18,9  14,0  11,7
doměrek (mld. Kč)          9,6  15,7  14,5  11,6  10,1

Elektronická evidence tržeb

Od počátku fungování evidence tržeb bylo bylo do systému k 31. 12. 2018 zasláno 8,5 mld. evidovaných tržeb. Přiznané tržby činily 1,6 mld. Kč.

Elektronická podání přes daňový portál

druh podání        2014  2015  2016  2017  2018 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
DPH            1.502  1.644  2.156  2.243  2.371
Kontrolní hlášení       -    -  3.724  4.475  4.738
Souhrnné hlášení      252   256   290   309   328
DPFO             72   147   227   262   296
DPPO             43   155   186   213   220
Silniční daň         86   147   204   215   220
Daň z nemovitých věcí    17   25   37   38   38

Elektronická podání datovou schránkou

druh podání        2014  2015  2016  2017  2018 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
DPH            1.376  1.666  1.857  1.968  2.125
Kontrolní hlášení       -    -  1.816  2.181  2.313
Souhrnné hlášení      310   346   352   356   367
DPFO             32   132   146   161   186
DPPO             59   265   249   268   279
Silniční daň         71   150   159   161   168
Daň z nemovitých věcí     7   19   20   19   21

Personalistika

              2014  2015  2016  2017  2018 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
evid. počet zaměstnanců  15,0  15,3  15,4  15,6  15,6
průměrný měsíční plat   26,7  28,8  32,4  36,7  38,7