09. 09. 2019, Ing. Petr Kučera
Jak vyřadit dlouhodobý hmotný majetek z evidence majetku. Majetek odepsaný i neodepsaný. Odpisy, zůstatková cena.

VYŘAZENÍ ODEPSANÉHO MAJETKU

Příklad 1

Podnikatel Stehlík se rozhodl vyřadit a zlikvidovat nefunkční vozidlo Honda CR-V z roku 2009. Auto je již odepsáno.

Karta majetku

Do karty majetku (/Inventář /Dlouhodobý majetek /Formulář) doplňte datum a způsob vyřazení.

VYŘAZENÍ NEODEPSANÉHO MAJETKU

Příklad 2

Podnikatel Stehlík se rozhodl prodat a vyřadit vozidlo Honda CR-V z roku 2016. Auto není odepsáno, odpisy byly uplatněny za roky 2016 až 2018.

Karta majetku

Do karty majetku (/Inventář /Dlouhodobý majetek /Formulář) doplňte datum i způsob vyřazení a uplatnění polovičního odpisu v roce vyřazení. Program přepočítá odpis na 1/2 a uvede jej v řádku Odpis sloupci Předpoklad. Skutečný odpis (rovnající se předpokladu) opravte tak, že na údaji „skutečnost“ stiskněte CtrlF4.

Po roční uzávěrce za rok 2019 bude na kartě majetku zůstatková cena ve výši 90400 Kč. Pokud ji chcete „vynulovat“, je to možné pomocí technického zhodnocení se záporným znaménkem.

Na kartě majetku stiskněte CtrlF7, vyberte /Technické zhodnocení a zapište větu takto:

Uzávěrkové operace – odpis

V /Přehledy /Účetní výkazy /Uzávěrkové operace /Editace s aktualizací odpisů zapište nový řádek (F2) a pomocí F10 převezměte částku odpisů z karet majetku (/Hmotný majetek, Převzít součet odpisů z evidence hmotného majetku? A).

Výsledný zápis (u údaje DoDeníku? doporučujeme „A“) může vypadat takto:

Uzávěrkové operace – zůstatková cena

Zůstatková cena hmotného majetku (zůstatková cena dle karty minus poloviční odpis, tj. 135600 – 45200 = 90400) je výdajem, který zapište jako novou větu do uzávěrkových operací.