16. 09. 2019, Ing. Petr Kučera
Jak řešit zaokrouhlení celkové částky a zaokrouhlení při výpočtu DPH.

ZAOKROUHLENÍ CELKOVÉ ČÁSTKY

(/Finance /Parametry /Zaokrouhlení Částky)

K čemu slouží

Parametr řeší zaokrouhlení celkové částky podle součtu tabulky DPH, zvlášť pro platby v hotovosti, zvlášť pro ostatní platby (obvykle bezhotovostní).

Nastavení

Parametr je dvouznakový. 1. údaj určuje způsob zaokrouhlení (0 ... celé koruny, 1 ... desetihaléře, 2 ... haléře), 2. údaj je pro směr zaokrouhlení (mezera ... matematicky, D ... dolů, N ... nahoru). Doporučená hodnota pro platby v hotovosti 0_ (na celé koruny matematicky), pro platby ostatní 2_ (bez zaokrouhlení).

Příklad

Při pořízení hotovostní věty program zaokrouhlí celkovou částku na celé koruny.

Částku lze měnit o desetihaléře pomocí ŠipkaNahoru, ŠipkaDolů, případně o celé koruny pomocí ShiftPageUp nebo ShiftPageDown.

ZAOKROUHLENÍ VÝPOČTU DPH

(/Finance /Parametry /Výpočet DPH)

K čemu slouží

Parametr je určen pro zaokrouhlení vypočítané DPH ve financích.

Nastavení

Opět je dvouznakový. Doporučená hodnota 2_.

ODCHYLKA MEZI SOUČTEM DPH A CELKOVOU ČÁSTKOU

(/Finance /Parametry /Výpočet DPH)

K čemu slouží

Povolená odchylka celkové částky od součtu tabulky DPH. Doporučená hodnota je 1 Kč.

Chybová hláška

Pokud odchylka překročí stanovenou hranici, program při editaci ve financích upozorní na chybu „Částka neodpovídá tabulce DPH“.

Ne ve všech případech jde o chybu, příkladem je částečná úhrada. Hlášku překonáte pomocí kláves Enter a ŠipkaDoprava.