02. 10. 2019, Ing. Petr Kučera
Doporučené parametry zaokrouhlení celkové částky a výpočtu DPH u vystavených faktur po 1. 10. 2019. Postup v Účtu.

Doporučené zaokrouhlení u faktur

V /Tiskopisy /Parametry volte /Zaokrouhlení

a zkontrolujte parametry na 1. řádku. Pokud jsou sloupce DPH 2, Banka 2, Hotovost 0, Pokyn MFin D253 N, jedná se o doporučené nastavení a nic není třeba měnit.

Vysvětlivky k parametru zaokrouhlení

Sloupec „Platí od“: Časový parametr stanoví, od kterého data zaokrouhlovací údaje platí.

Sloupec „DPH“: Číslo označující způsob zaokrouhlení vypočtené DPH.

Sloupec „Banka“: Číslo označující způsob zaokrouhlení celkové částky při platbě jiné než hotovostní.

Sloupec „Hotovost“: Číslo označující způsob zaokrouhlení celkové částky při platbě hotovostní. Hotovostní doklady jsou takové, které ve způsobu úhrady (ZpůsÚhr) mají uvedeno „hotov“ či „dobír“, na dokladu obvykle „hotově“, „v hotovosti“, „dobírkou“.

Sloupec „Pokyn MFin D253“: Hodnota určuje, zda se má u celkové zaokrouhlené částky přepočítat základ daně a daň.

Konkrétně výše uvedený zápis určuje, že od 1. 1. 2009 bude DPH spočítána na dvě desetinná místa, celková částka u faktur bezhotovostních bude uvedena na dvě desetinná místa, celková částka u hotovostních faktur bude zaokrouhlena na celé koruny matematicky a výpočet podle pokynu D-253 nebude použit. Pro zaokrouhlení DPH a použití Pokynu MFin D253 je rozhodující DatumDPH, pro zaokrouhlení celkové částky (při platbě bankou či hotovostní) rozhoduje datum vystavení faktury.

Oprava parametrů zaokrouhlení

Pokud nemáte doporučené nastavení, pak v /Tiskopisy /Parametry /Zaokrouhlení zapište nový řádek (klávesa F2) od data 01. 10. 2019 takto:

Pro ty, kteří chtějí i u faktur placených bezhotovostně zaokrouhlovat celkovou částku na celé koruny, je možné nastavení takovéto: