18. 11. 2019, Ing. Petr Kučera
Jaký je rozdíl mezi pojmy vyloučené doby a vyloučené dny?

VYLOUČENÉ DOBY

 1. Pojem z důchodového pojištění.
 2. Upraveny jsou v § 16 odst. 4 zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
 3. Vyloučenými dobami jsou například:

  • doby dočasné pracovní neschopnosti (v Účtu absence N),
  • doby karantény (absence K2, K3),
  • doby ošetřování nebo péče o dítě v rozsahu 9 (16) kalendářních dnů (absence OCR),
  • doby otcovské poporodní péče (absence OTC),
  • doby dlouhodobého ošetřování (absence OCD),
  • doby před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve od začátku osmého týdne před dnem porodu do dne, který předchází dni porodu (absence M).
 4. V Účtu je najdete v číselníku absencí pod zkratkou VylDuch


  či ve formuláři mzdy jako Důch.

 5. Vykazují se na evidenčním listu důchodového pojištění (ELDP).


  Vyloučené doby přebírá program z archivu mezd.

VYLOUČENÉ DNY

 1. Pojem z nemocenského pojištění.
 2. Upraveny jsou v § 18 odst. 7 zákona číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
 3. Vyloučenými dny jsou například:

  • dny omluvené nepřítomnosti v práci bez náhrady příjmu (absence NV, OCN, RD, VT),
  • dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény s náhradou mzdy (absence N2, K2),
  • dny, za které je vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství nebo ošetřovné (absence N3, K3, M, DM, OCR, OTC, OCD).
 4. V Účtu je najdete v číselníku absencí pod zkratkou VylNem


  či ve formuláři mzdy jako NemDáv.

 5. Vykazují se na příloze k žádosti o dávku nemocenského pojištění.


  Vyloučené dny přebírá program z archivu mezd.

SPECIALITY

Zaměstnanec první den dočasné pracovní neschopnosti odpracoval část směny, za kterou dostal zaplaceno. Z hlediska nemocenského pojištění se jedná o vyloučený den. Z hlediska důchodového pojištění se o vyloučenou dobu nejedná, protože za část dne byla poskytnuta mzda, z níž je odvedeno pojistné.