31. 12. 2019, Ing. Petr Kučera
Vyhláškou MPSV číslo 358/2019 Sb. se od 1. 1. 2020 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2019.

ZÁKLADNÍ NÁHRADY

S odkazem na § 157/4 Zákoníku práce činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy nejméně:

                     2020     2019
-----------------------------------------------------------------
pro jednostopá vozidla a tříkolky    1,10 Kč    1,10 Kč
pro osobní silniční motorová vozidla   4,20 Kč    4,10 Kč

PRŮMĚRNÉ CENY PHM

S odkazem na § 158/3 Zákoníku práce se stanoví průměrné ceny pohonných hmot takto:

                     2020     2019
-----------------------------------------------------------------
benzin 95 oktanů 1 litr         32,00 Kč   33,10 Kč
benzin 98 oktanů 1 litr         36,00 Kč   37,10 Kč
motorová nafta  1 litr         31,80 Kč   33,60 Kč
elektřina 1 kilowatthodina        4,80 Kč   --

TUZEMSKÉ STRAVNÉ

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (státní a příspěvková sféra) zaměstnanci stravné podle § 176/1 zákoníku práce:

Doba trvání pracovní cesty        2020     2019
-----------------------------------------------------------------
  5 až 12 hod.           87 až 103 Kč  82 až 97 Kč
  12 až 18 hod.           131 až 158 Kč 124 až 150 Kč
   nad 18 hod.           206 až 246 Kč 195 až 233 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (podnikatelská sféra) zaměstnanci stravné podle 163/1 zákoníku práce nejméně:

Doba trvání pracovní cesty        2020     2019
-----------------------------------------------------------------
  5 až 12 hod.             87 Kč     82 Kč
  12 až 18 hod.            131 Kč    124 Kč
   nad 18 hod.            206 Kč    195 Kč

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Pro rok 2019 platila vyhláška MPSV číslo 333/2018 Sb.