09. 03. 2020, Ing. Petr Kučera
Kdo vyplňuje Přílohu k žádosti o dávku, komu se předkládá. Kde ji v Účtu najdete, jak ji zpracovat. Způsoby podání.

KDO VYPLŇUJE, KDY A KOMU SE PŘEDKLÁDÁ

Tiskopis Příloha k žádosti o dávku vyplňuje zaměstnavatel zaměstnance žádajícího o dávku nemocenského pojištění. Zasílá se ČSSZ.

V případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance je zaměstnavatel povinen zaslat vyplněnou Přílohu neprodleně po uplynutí 14 dnů trvání nemoci, a to v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou ČSSZ.

KDE NAJÍT PŘÍLOHU

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Období (obvykle zadejte období 12-ti měsíců před měsícem, kdy vznikla sociální událost) /Nemocenské dávky /Příloha k žádosti.


POSTUP ZPRACOVÁNÍ PŘÍLOHY

Zaměstnavatel

V nabídce /Zaměstnavatel zkontrolujte/doplňte údaje o zaměstnavateli.

Formulář

V /Formulář program naplní údaje o zaměstnanci (příjmení, jméno, RČ, zaměstnán od, druh činnosti), rozhodné období, údaje o mzdách (měsíc mzdy, výše příjmu v Kč, vyloučené dny), údaje o důchodu.


Další údaje je třeba dopsat či vybrat z číselníku. Pozornost věnujte především druhu dávky (N – nemocenská, O – ošetřovné, P – peněžitá pomoc v mateřství, V – vyrovnávací příspěvek, C – otcovská, D – dlouhodobé ošetřovné) a číslu rozhodnutí (vyplňuje se pouze u dávek N, O, D). Číslo rozhodnutí bude mít obvykle 18 znaků. Zadává se bez pomlček.


V případě potřeby vyplňte údaje na druhé straně formuláře. Podle osobní evidence se naplní údaj o pobírání důchodu a druh důchodu.


Pokud se Příloha týká nemocenské (druh dávky N), je třeba mít vyplněn způsob vyplácení mzdy zaměstnanci (odstavec j – v Účtu jako třetí obrazovka formuláře). Je-li v adresáři firem u příslušného zaměstnance vyplněno číslo účtu, program jej do Přílohy převezme.


Není-li číslo účtu vyplněno, program dosadí adresu pro zaslání dávky poukázkou.


Alternativu „v hotovosti“ ošetřete ručně.

ZPŮSOBY PODÁNÍ

Papírový formulář

Zobrazení tiskopisu ve formátu pdf (spustí se výchozí prohlížeč pdf) s možností následného tisku vyvoláte přes nabídku /PDF tiskopis. Papírový formulář nelze použít v případě nemocenské (druh dávky N), kdy platí povinnost podat elektronicky.

ePodání VREP

Volte /e-Podání NEMPRI20. V /Parametry VREP zkontrolujte/doplňte klíčový údaj (variabilní symbol u OSSZ) a kontaktní e-mail. Pokračujte /Poslat přes VREP, vyberte podpisový certifikát, /Zašifrovat a podepsat. Hlášku „Hotovo, podání můžete odeslat“ potvrďte OK a volte /Odeslat data.

Následuje hlášení „Podání bylo přijato pod číslem xxxxxxxxxxxxx. Výsledek zpracování obdržíte z ČSSZ e-mailem.“

Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

ePodání datová schránka

Vyberte /e-Podání NEMPRI20 /Datová schránka.

Dále volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Záznam o odeslaném podání najdete v /Odeslané zprávy DS.

ePodání portál ČSSZ

Na ePortále ČSSZ můžete soubory vytvořené Účtem zkontrolovat, případně vložit přílohy a odeslat.

Po /e-Podání NEMPRI20 /Portál ČSSZ se spustí stránky ePortálu ČSSZ. Klikněte na Procházet a do Název souboru nalistujte soubor NEMPRI20.XML (obvykle je umístěn v C:\UCTO2020\{MAIL}\) nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves CtrlV), Otevřít, Pokračovat. Soubor zkontrolujte (Zkontrolovat data) a bude-li bez chyb odešlete (Přejít k elektronickému odesílání). Odeslat lze po přihlášení se k ePortálu nebo přes datovou schránku nebo s elektronickým podpisem. Data lze případně uložit (jako NEMPRI_2020.xml).

XML soubor k odeslání emailem

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Po stisku /e-Podání NEMPRI20 se v adresáři s Účtem, podadresáři {MAIL} (obvykle C:\UCTO2020\{MAIL}) vytvoří soubor NEMPRI20.XML.