10. 03. 2020, Ing. Petr Kučera
Druhy absencí u zaměstnance, který se vrátil z oblasti zasažené koronavirem.

ZAMĚSTNANCI JE NAŘÍZENA KARANTÉNA

O karanténě rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy jako v případě, když je dočasně práce neschopen, tj. za období prvních 14 kalendářních dní. Zaměstnanec předkládá zaměstnavateli potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, které vystaví ošetřující lékař nebo hygienik.

ZAMĚSTNANCI NENÍ NAŘÍZENA KARANTÉNA

Zaměstnavatel z preventivních důvodů chce, aby se zaměstnanec zdržoval mimo pracoviště.

Zaměstnanec může po dohodě se zaměstnavatelem:

 1. Dočasně pracovat z domova. Zaměstnanci náleží plná mzdy.
 2. Čerpat dovolenou.
 3. Zůstat doma bez přidělené práce. Jde o překážku na straně zaměstnavatele, zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrné mzdy.
 4. Mít pracovní volno bez náhrady mzdy.

ABSENCE V ÚČTU

V Účtu použijte absence podle konkrétní potřeby, tj. karanténa, dovolená, pracovní volno s náhradou mzdy, neplacené volno.

Absence najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí.

Druh Název             DN23 Zdrav VylNem VylDuch MList ZapList
---------------------------------------------------------------------------
K2 karanténa zaměstnavatel     N2  K   A   A   A   A
D  dovolená            D      N   N   A   N
P  pracovní volno s náhradou mzdy P      N   N   A   N
NV neplacené volno         3   z   A   N   A   A

PODROBNÉ INFORMACE

Další informace hledejte v tiskové zprávě MPSV.